Facebook zakaże postów i usunie strony, które zaprzeczają lub zniekształcają Holokaust i będzie odsyłał internautów “do wiarygodnych źródeł”, jeśli będą szukać informacji o ludobójstwie Żydów.

Prezes Facebooka Mark Zuckerberg ogłosił w poniedziałek nowe zasady w ramach działań
prowadzonych przez tę firmę przeciwko teoriom spiskowym i dezinformacji przed wyborami prezydenckimi w USA. Decyzja zapadła “w wyniku nacisków ze strony ocalałych z Holokaustu na całym świecie”, którzy użyczyli swojego głosu kampanii skierowanej przeciwko Zuckerbergowi, wzywając go do podjęcia działań w celu usunięcia postów zaprzeczających Holokaustowi z tego portalu społecznościowego.

Kampania “koordynowana przez Konferencję na temat żydowskich roszczeń materialnych przeciwko Niemcom” #No- DenyingIt aby przesyłać do Zuckerberga, jeden film dziennie wzywający go do usunięcia grup, stron i postów zaprzeczających Holokaustowi jako mowy nienawiści.

„Facebook pokazuje, że uznaje negowanie Holokaustu za to, czym naprawdę jest – za formę antysemityzmu, a zatem za mowę nienawiści” – powiedział Ronald Lauder, przewodniczący Światowego Kongresu Żydów w przygotowanym oświadczeniu.

Edward Reid znany promotor polskiej historii na Facebooku wyraził zaniepokojenie
tą decyzją zwłaszcza dowolnością interpretacji “zniekształcania” Holocaustu, stwierdził, że jego posty na temat żydowskiej kolaboracji w gettach podczas II wojny światowej oraz niewielkiemu oporowi stawianemu przez ludność żydowską wobec Zagłady, już wcześniej były kwestionowane, What is “Holocaust distortion”?   Are facts distortion? – pyta Edward Reid.