Liczba programów pomocowych i nowych ulg związanych z działaniami anty pandemicznymi w Kanadzie sprawia, że tegoroczny sezon podatkowy. z pewnością owocował będzie większą liczbą pytań od osób rozliczających podatki. Z tego powodu o opinię zwróciliśmy się do Jacka Sulimierskiego z biura księgowego Taxtronix   416.769.4558