Głosami 6-3 Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że system ustalania cen emisji dwutlenku węgla przez liberalny rząd federalny jest zgodny z konstytucją – jest to ważna decyzja, która pozwala Ottawie realizować ambitny plan mający na celu  “ograniczanie emisja gazów cieplarnianych”.

Niektóre prowincje, zwłaszcza Alberta, Ontario i Saskatchewan, zdecydowanie sprzeciwiły się podatkowi od emisji dwutlenku węgla jako naruszenie konstytucji, argumentując, że zasoby naturalne należą wyłącznie do jurysdykcji prowincji,.

Jednak główny sędzia Richard Wagner, pisząc w imieniu większości orzekającej SN stwierdził, że rząd federalny może narzucać minimalne standardy cenowe, ponieważ “zagrożenie zmianami klimatycznymi jest tak duże, iż wymaga skoordynowanego podejścia ogólnokrajowego”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU