Waśniewski: ROCZNICA POWSTANIA STOWARZYSZENIA

        19 marca 2008 r. powstało Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego „Orzeł Strzelecki” w Kanadzie.

        Przyszły Pierwszy Marszałek II Rzeczypospolitej Polski Józef Piłsudski, w czasie chrztu św. jedno z imion otrzymał Józef. Stowarzyszenie ma dwóch patronów: Świętego Józefa i Świętego Maksymiliana Marię Kolbe.

        Działalność nasza polega na włączaniu się w obchody naszych Świąt Narodowych i Kościelnych oraz inicjowanie własnych intencji jak zamawianie Mszy św. lub uczestniczenie w wystawach i piknikach, prezentując nasze wartości katolickie i narodowe.

        Bardzo ważne są też inicjatywy sponsorowania i organizowania spotkań z Polonią z gośćmi  z Polski, jak np. Andrzejem Melakiem, Ks. Tadeuszem Isakowiczem–Zaleskim, Prezesa Fundacji Brata Alberta, (w tym roku w okresie Wielkanocnym prowadzimy zbiórkę na Fundację Brata Alberta – zapraszamy), dr. Ewą Kurek, Redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, prof. Piotrem Jaroszyńskim, Grzegorzem Braunem, Poetą Kazimierzem Józefem Węgrzynem – (Cyprian Kamil Norwid naszych czasów), Redaktorem śledczym Wojciechem Sumlińskim, Redaktorem i analitykiem sceny politycznej III RP – organizatorem I MARSZU POLAKÓW I POLONII w KL.AUSCHWITZ 14 -15 VIII. 2019 r. W danej chwili inicjatywy Gości z Polski są zawieszone, wiemy z jakich przyczyn i kto ma w tym interes.

        Dzień 19 marca  został wybrany ze względu na wyjątkową postać Świętego Józefa, jaką odegrał w życiu Pana Jezusa i Maryi, Matki Bożej. W Magisterium papieskim żaden święty nie zajmuje tyle miejsca po Maryi, Matce Bożej co Święty Józef. 8 grudnia 1870 r. błogosławiony Papież Pius IX ogłosił go PATRONEM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO, Papież Pius XII ogłosił go PATRONEM ROBOTNIKÓW a święty Jan Paweł II OPIEKUNEM ZBAWICIELA. Święty Józef posiada wiele swoistych określeń jak: Ojciec umiłowany, Ojciec czuły, Ojciec posłuszny, Ojciec przyjmujący, Ojciec z twórczą odwagą, Ojciec człowiek pracy, Ojciec w cieniu.

        Papież Franciszek ogłosił ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA 8 XII.2020 – 8.XII.2021.

        Drugi nasz patron to św. Maksymilian Maria Kolbe, polski franciszkanin, prezbiter, zakonnik, gwardian, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego. Założyciel organizacji Rycerstwa Niepokalanej, miesięcznika Rycerz Niepokalanej, i Radia Niepokalanów, miał plany na założenie telewizji. Założyciel  najliczniejszego klasztoru na świecie w Niepokalanowie (było w nim około 800 zakonników przed wybuchem II wojny światowej). Aresztowany przez Niemców, zostaje wywieziony do KL.AUSCHWITZ i tam 14 sierpnia 1941 r. zamordowany. Oddał życie za współwięźnia. W 1971 r. zostaje wyniesiony na ołtarze w czasie beatyfikacji jako niezłomny wyznawca wiary katolickiej.

        Ojciec Święty Jan Paweł II w 1982 r. kanonizuje  jako  pierwszego polskiego męczennika okresu II wojny światowej.

        Święty Maksymilian Maria Kolbe zapadł nam w sercu ze względu na wyjątkowe zawierzenie Niepokalanej Maryi Pannie. Świętej pamięci Kazimierz Świtoń OBROŃCA  KRZYŻA PAPIESKIEGO W KL.AUSCHWITZ – ŻWIROWISKO w czasie naszych spotkań, zawsze odwoływał się do św. Maksymiliana Marii Kolbe, jako pogromcy szatana, który występuje w wszelakich formach złudnych dla człowieka.

        19 marca 2021 r. o godz. 20.00  Stowarzyszenie uczestniczyło w Mszy św. sprawowanej przez ks. Rafała Dygułę. W czasie Mszy św. i modlitwy wiernych kongregacja modliła się również za Stowarzyszenie, byśmy byli wierni BOGU, KOŚCIOŁOWI i OJCZYŹNIE.

BÓG ZAPŁAĆ KSIĘŻE PROBOSZCZU.

Stowarzyszenie Józefa Piłsudskiego

„Orzeł Strzelecki” w Kanadzie

Komendant Grzegorz Waśniewski