Kardynał Thomas Collins, arcybiskup Toronto zwrócił się do Rady Szkolnej Okręgu Katolickiego w Toronto (TCDSB) o poświęcenie miesiąca czerwca na cześć Najświętszego Serca Pana Jezusa; w ten czwartek zarząd ma głosować w sprawie powiesić tęczowej flagi homoseksualnej i ogłoszenia miesiąca czerwca miesiącem dumy homoseksualnej

Collins ostrzegł kuratorów w swojej archidiecezji w liście z 23 marca, który został włączony do porządku obrad na posiedzenie 6 maja, że ​​„trendy społeczne sprzeczne z Ewangelią” nabierają „siły”.

Nowo utworzony Komitet Doradczy TCDSB „2SLGBTQ +” zalecił w raporcie – zawartym w porządku obrad 6 maja – aby kuratorium szkół katolickich w Toronto ogłosiło czerwiec miesiącem dumy i aby “flaga dumy” została podniesiona „w Centrum Edukacji Katolickiej i we wszystkich podległych szkołach.”

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Flaga, złożona z różnokolorowych pasów, stała się międzynarodowym symbolem ruchu homoseksualnego i jego poglądów na osobę ludzką i seksualność, które są sprzeczne z biologią, naukami społecznymi, głównymi religiami świata, a zwłaszcza z wiarą katolicką.

Kościół katolicki, opierając się na Biblii i tradycji, naucza, że ​​zachowanie homoseksualne jest „wewnętrznie nieuporządkowane” i jest grzechem ciężkim. Święty Paweł w jednym ze swoich listów ostrzega Koryntian że „homoseksualiści” wraz z innymi, takimi jak „bałwochwalcy” i „cudzołożnicy”, „nie odziedziczą królestwa Bożego”. Tęcza była pierwotnie religijnym symbolem przymierza Boga z człowiekiem, którego Bóg użył, aby przekazać Noemu (Rdz 9: 13-17), że nigdy więcej nie zniszczy świata przez potop. Aktywiści LGBT zdecydowali się na tęczę, aby stworzyć flagę, na której różne kolory są często interpretowane jako symbolizujące seksualną „różnorodność”. Termin „duma” w historii zbawienia oznacza wyraźną odmowę podążania za Bogiem i Jego panowaniem. Księga Przysłów ostrzega, że ​​„pycha poprzedza zagładę, wyniosły duch poprzedza upadek” (16:18).

Podczas gdy aktywiści LGBT promują wywieszanie tęczowej flagi we wszystkich szkołach jako znak integracji, różnorodności i akceptacji, kardynał wskazał w swoim liście, że Kościół katolicki ma już swój własny symbol „współczującej miłości”, a mianowicie Najświętsze Serce Jezusa. .

„Tradycyjny obraz Najświętszego Serca jest zwieńczony krzyżem, głównym symbolem wiary chrześcijańskiej: skłania nas do kontemplacji wielkodusznej i ofiarnej miłości Jezusa, który kładzie za nas swoje życie na krzyżu. Jesteśmy wezwani do okazywania tej samej wielkodusznej i ofiarnej miłości, kiedy bierzemy nasz krzyż i każdego dnia idziemy za Nim. Najświętsze Serce jest zwieńczone Koroną Cierniową, która przypomina nam o koszcie bycia uczniem. Otacza ją płomienie: nasza miłość do innych, naśladując Chrystusa, nie może migotać, ale płonąć jasno światłem i ciepłem w świecie, który często jest ciemny i zimny ”- napisał.

Collins wskazał, że nikt nie jest wykluczony z miłości, która emanuje z Najświętszego Serca Jezusa.„Czasami Jezus wskazuje na Najświętsze Serce, zapraszając nas, abyśmy przyszli do Niego, kiedy pracujemy i jesteśmy obciążeni; czasami ramiona Jezusa sięgają na zewnątrz, witając wszystkich, do czego nas wzywa. Najświętsze Serce jest znakiem miłości Jezusa, do naśladowania której jesteśmy wezwani. Nasz świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje teraz miłości, którą symbolizuje Najświętsze Serce Jezusa ”- napisał.

Kardynał wezwał osoby „odpowiedzialne za szkoły katolickie w naszej archidiecezji”, aby pamiętały o ich „świętym obowiązku opieki nad młodymi w naszej wspólnocie”.

„Podobnie jak my wszyscy, zasługują i potrzebują życiodajnego pokarmu duchowego, jasnych wskazówek życiowych i prawdziwej miłości współczującej, której Jezus uczy nas w Ewangelii, oraz wzorców dla nas, a także wzywa nas do naśladowania” – napisał.

Zakończył swój list wezwaniem do szkół by poświęciły czerwiec Najświętszemu Sercu.

Teresa Pierre, przewodnicząca Parents as First Educators, powiedziała, że ​​szkoły katolickie „muszą jasno określać przesłanie  aby konsekwentnie nauczać uczniów prawdy o wierze”.

„Podniesienie flagi dumy oznacza akceptację stosunków seksualnych, których Kościół nie pochwala i które są sprzeczne z katolickim nauczaniem moralnym o czystości” – napisała w e-mailu do rodziców w związku ze zbliżającym się posiedzeniem zarządu.

Pierre wezwała kuratorów by pamiętali że „rodzice dokonują wyboru, kiedy decydują się posłać swoje dzieci do szkół katolickich; oczekują, że szkoły będą przestrzegać katolickiej nauki moralnej i że kuratorzy będą jej strzec. Jeśli powiernicy zdecydują się promować antykatolickie nauczanie moralne, naruszają również wybór rodziców ”.

Pierre prosi wszystkich zainteresowanych o napisanie w tej sprawie do kuratorów.