Ontario nakazuje politykę szczepień dla domów opieki długoterminowej

Pracownicy Domu Kopernika w Toronto, placówki świadczącej opiekę długoterminową otrzymali ostatnio następujące zalecenia w związku z polityką szczepień wymaganą przez władze prowincji Ontario

W poniedziałek rząd prowincji ogłosił, że obowiązkowe jest, aby domy długoterminowej opieki posiadały politykę szczepień dla personelu na COVID-19.

Zgodnie z polityką szczepień każdy członek personelu musi wykonać jedną z następujących czynności:

• Dostarczyć dowód szczepienia każdej dawki;
• Podaj udokumentowany medyczny powód nieszczepienia; lub
• Weź udział w programie edukacyjnym o korzyściach ze szczepienia i ryzyku nieszczepienia.

Oznacza to, że personel Domu Kopernika, który nie otrzyma szczepionki, musi przedstawić udokumentowany medyczny powód, dla którego nie został zaszczepiony LUB uczestniczyć w programie edukacyjnym dotyczącym szczepień…