Administracja Bidena poinformowała o powołaniu do życia National Artificial Intelligence (AI) Research Resource Task Force, grupy 10 ekspertów AI, którzy opracują plan zapewnienia naukowcom AI większego dostępu do danych, zasobów obliczeniowych i innych narzędzi.

NAIRR będzie przeznaczony dla badaczy AI i studentów ze wszystkich dyscyplin naukowych.

Utworzenie NAIRR jest częścią szerszych wysiłków rządu USA mających na celu przyspieszenie postępu technologicznego w USA. Na przykład w 2019 r. ówczesny prezydent Donald Trump podpisał zarządzenie wykonawcze, aby przyspieszyć rozwój i regulację sztucznej inteligencji w USA. I właśnie w tym tygodniu Senat USA zatwierdził inwestycję w wysokości 250 miliardów dolarów na przedsięwzięcia naukowe, od sztucznej inteligencji po komunikację kwantową. Działania te były w dużej mierze stymulowane groźbą szybkiego rozwoju możliwości sztucznej inteligencji w Chinach .

Aby ustanowić NAIRR, grupa zadaniowa zapewni wytyczne dotyczące możliwości technicznych, zarządzania, administracji i oceny, a także wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prywatności, praw obywatelskich i swobód obywatelskich.

Prywatne firmy, jak Google,uzyskają dostęp do dużych zbiorów poufnych danych o Amerykanach, które były wcześniej gromadzone i dostępne tylko dla rządu.