tutaj oryginalny dokument:

http://www.diomoncton.ca/en/news-item/covid-19-green-phase-september-17th-2021-update

 

COVID-19: faza ZIELONA: aktualizacja z 17 września 2021 r.

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie Jezusie,

Prowincyjna Minister Zdrowia Pani Shephard spotkała się z przywódcami religijnymi w prowincji po ogłoszeniu nowych środków dotyczących pandemii. Wyjaśniając nowe wytyczne wskazała, że ​​mają tylko jeden cel: zwiększenie odsetka osób w pełni zaszczepionych  w prowincji (dwie dawki).

Szczepienia pozostają najlepszym sposobem przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa Delta i ochrony populacji (zwłaszcza nieszczepionych). Rząd oczekuje wskaźnika szczepień na poziomie około 90%. Minister dała nam jasno do zrozumienia, że ​​na naszych spotkaniach nie wymaga masek, środków sanitarnych ani dystansu społecznego. Środki te pozostają w gestii uznaniowej ludzi.

Zamiast tego pragnie w zgromadzeniach uczestniczyli w pełni zaszczepieni ludzie, aby zapewnić   bezpieczeństwo i działać jako zachęta dla nieszczepionych. Dlatego powrót do dawnych środków zdrowotnych (maska, odkażanie i dystansowanie społeczne) jako sposób na włączenie osób nieszczepionych do naszych zgromadzeń nie jest środkiem promowanym przez rząd.

Dlatego, począwszy od środy 22 września, na każdym zgromadzeniu w naszych kościołach, i parafiach  uczestniczące w nich osoby muszą być podwójnie zaszczepione.

Przez zgromadzenia rozumiemy: uroczystości religijne (msze niedzielne i cotygodniowe, spotkania modlitewne, chrzty, śluby i pogrzeby, bierzmowanie, pierwsza spowiedź, pierwsza komunia), spotkania parafialne i duszpasterskie, katechezy, spotkania zarządu, konferencje, warsztaty, spotkania braterskie i towarzyskie , bingo, gry karciane itp.
Przez obecnych rozumiemy: księży,  świeckich, członków chórów, wolontariuszy, wiernych i innych uczestników. Dotyczy to również członków rodziny lub bliskich przyjaciół na chrztach, ślubach lub pogrzebach. Młodzież poniżej 12 roku życia jest naturalnie zwolniona z tego środka, ponieważ obecnie nie może być szczepiona.

Jak wprowadzić te środki?

1. Na mszach poczynając od przyszłego tygodnia oczekuje się, że kilku wolontariuszy będzie w drzwiach każdego kościoła,  prosić wiernych o  dowód pełnego szczepienia i zbierać ich nazwiska na liście w pełni zaszczepionych osób. Lista ta będzie używana ponownie w kolejne niedziele, aby nasi wolontariusze za każdym razem nie prosili parafian o dowód szczepień. Prośba o dowód szczepienia byłaby wtedy wymagana tylko w przypadku nowych osób. Lista ta może być ostatecznie zażądana przez rząd.

2. Poinformujemy personel domu pogrzebowego, że członkowie rodziny i bliscy przychodzący do kościoła mają być podwójnie zaszczepieni. W przypadku chrztów i ślubów zadanie to spadnie na pracowników biura parafialnego lub osobę spotykającą się z rodziną w celu przygotowania uroczystości. Podobnie jak w przypadku innych mszy i uroczystości, konieczne będzie  sporządzenie listy uczestników pogrzebów, ślubów i chrztów po upewnieniu się, że są podwójnie zaszczepieni.

3. W przypadku katechezy z dziećmi przestrzegamy zasad obowiązujących w szkołach. Dla bezpieczeństwa młodzieży katecheci powinni być w pełni zaszczepieni. Kiedy rodzice (lub inna osoba dorosła) biorą udział w spotkaniach, będą oczywiście musieli zostać podwójnie zaszczepieni. Jeśli chodzi o celebrację w kościele, będziecie przestrzegać zasady obowiązującej obecnie w naszych kościołach.

4. Jeśli chodzi o pracowników parafii , bardzo pożądane jest, aby byli w pełni zaszczepieni. Jeśli jednak tak nie jest, będą musieli nosić maskę przez cały czas i okresowo przechodzić test na COVID zgodnie z polityką rządu.

5. Przyjmiemy każdego, kto przyjdzie do biura parafialnego w celu uzyskania informacji lub usługi. Jeśli ta osoba nie jest zaszczepiona, może zostać poproszona o założenie maski.

Pytania: Czy nadal możemy przyjąć osobę, która nie jest zaszczepiona lub ma pojedynczą dawkę w naszych obiektach na uroczystość lub spotkanie? Nawet z maską i dystansem społecznym?
Odpowiedź: Minister powiedziała „nie”, chyba że osoba taka będzie miała dowód zwolnienia, co jest rzadkością.

Prosimy was o wdrożenie tych nowych środków w każdej z waszych wspólnot chrześcijańskich nie tylko w celu uszanowania prośby rządu, ale przede wszystkim w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa wśród naszej populacji. Nie chcielibyśmy, aby jedno z naszych miejsc kultu było miejscem zarażenia COVID z powodu naszego zaniedbania. Minister Zdrowia liczy na naszą współpracę.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się z nami skontaktować, abyśmy mogli pomóc Ci wdrożyć te nowe środki. Z góry dziękuję za wszelkie wysiłki, jakich wymaga wprowadzenie w życie tego nowego protokołu.

Niech Pan nam błogosławi i nadal nad nami czuwa.

Mgr Valery Vienneau

Arcybiskup Moncton