Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy, której założeniem jest uporządkowanie możliwości wykorzystywania symboli państwowych – flagi i godła RP. W projekcie jest też informacja o zmianach w polskim hymnie narodowym.

Projekt ustawy, który zawiera informację o zmianach w treści hymnu narodowego, przygotowało Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zmiana w hymnie, którą proponuje resort Piotra Glińskiego, zakłada modyfikację w kolejności zwrotek. Według projektu druga zwrotka Mazurka Dąbrowskiego miałaby zaczynać się słowami “Jak Czarniecki do Poznania”, a nie, jak teraz, “Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że w ten sposób resort kultury chce powrotu do źródłowej wersji hymnu Polski, którego słowa w 1797 roku napisał Józef Wybicki.

“Publiczne wykonywanie hymnu Rzeczypospolitej Polskiej powinno być zgodne z tekstem literackim” – podkreślono w projekcie ustawy.

Tekst Mazurka Dąbrowskiego (“Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” – red.) powstał w 1797 roku z inicjatywy poety Józefa Wybickiego. Treść obecnego hymnu Polski powstała w miejscowości Reggio Emilia, gdzie między 16 a 19 lipca stacjonowały polskie legiony.

Początkowo Mazurek Dąbrowskiego składał się z sześciu zwrotek, z czego pierwsza zaczynała się od słów “Jeszcze Polska nie umarła”. Podaje się, że pierwsze publiczne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego miało miejsce 20 lipca 1797 r.

Zmiany zapisane w projekcie ustawy mają dotyczyć też wykorzystywania wizerunku godła i flagi Polski. Resort tłumaczy, że ustawa ma przede wszystkim dostosować symbole państwowe do wymogów nowych technologii cyfrowych oraz wprowadzić korekty od dawna postulowane przez heraldyków.

“Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509) posiada załączniki graficzne, które nie przystają do dzisiejszych możliwości technicznych – brak jest określonych w obecnych zestandaryzowanych systemach graficznych barw narodowych, zdefiniowanej ustawowo wersji cyfrowej godła oraz wizerunku orła Rzeczypospolitej Polskiej” – czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Jak podnoszą ustawodawcy, w obecnej formie ochrona symboli państwowych nie jest możliwa. “Większość używanych flag i godeł nie odpowiada wymogom obecnej ustawy” – podkreślono.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowego wzorca barw, w obecnie obowiązujących standardach graficznych, a także uporządkowanie nazewnictwa symboli narodowych. Projekt ustawy ma także zapewnić ochronę symboli państwowych.

Źródło: PAP