Shoppers Drug Mart będzie oferował uczniom bezpłatne produkty higieniczne do używania w czasie menstruacji. Minister edukacji Stephen Lecce ogłosił, że ma to na celu zapewnienie równego dostępu do środków higieny. Program jest planowany na trzy lata. Każdego roku do kuratoriów w całej prowincji dostarczonych będzie 6 milionów podpasek higienicznych, które następnie będą udostępniane uczennicom bezpłatnie w szkolnych toaletach.

Shoppers ma pokryć koszty produktów higienicznych i odpowiednich dyspenserów, a kuratoria określą, w których szkołach są największe potrzeby oraz zadbają o właściwą dystrybucję.

Minister Lecce powiedział, że produkty higieniczne to nie żaden luksus. Porozumienie miedzy rządem a Shoppersem ma pomóc w przełamywaniu barier, z którymi muszą mierzyć się dziewczęta i młode kobiety. To kolejny krok służący budowaniu inkluzywnego środowiska w szkołach i zdobywaniu pewności siebie przez uczennice. O uruchomienie programu zabiegały takie organizacje jak People for Education, Toronto Youth Cabinet, Ontario Student Trustees Association i Ontario Human Rights Commission oraz związki zawodowe pracowników edukacji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ontario nie jest pierwszą prowincją, która zapewni w szkołach bezpłatne produkty higieniczne do stosowania w czasie menstruacji. Od 2019 roku podpaski są oferowane uczennicom w Kolumbii Brytyjskiej i Nowej Szkocji, a od 2020 – na Wyspie Księcia Edwarda.