Rząd federalny w ostatnim roku fiskalnym przelał prawie 26 milionów dolarów na niewłaściwe konta bankowe – i ponad 10 milionów przepadło na dobre.

Według danych przedstawionych w Izbie Gmin, rząd wykonał błędnych 22 170 przelewów w okresie od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. Rok wcześniej pomyłki zidentyfikowano w przypadku 9619 operacji na łączną kwotę 6,6 miliona.

Liczba błędnych przelewów w roku 2020-21 jest najwyższa od 2012. Jeśli chodzi o kwotę, to więcej błędnie przelano tylko w 2009 roku.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Ottawie udało się odzyskać 7,1 miliona dolarów. W rządowych dokumentach kwota 10,2 mln dol. figuruje jako “prawdopodobnie niemożliwa do odzyskania”. W kolejnych latach istnieje szansa na odzyskanie jeszcze 8,6 mln.

Największa jednorazowa błędna transakcja opiewała na kwotę 3,5 miliona dol. Pieniądze udało się odzyskać.

Rząd tłumaczy, że liczba pomyłek jest związana z ogólnie dużą liczbą płatności i zasiłkami wypłacanymi w czasie pandemii.