Kanadyjskie Stowarzyszenie Bankowców poinformowało komisję parlamentarną, że banki zamroziły konta  protestujących w konwoju Wolności  nie tylko na podstawie informacji dostarczonych przez RCMP , ale także na podstawie „własnych ustaleń”.

„Opieraliśmy się przede wszystkim na nazwiskach dostarczonych przez RCMP, ale w ramach nakazu istniały odrębne zobowiązania, które wymagały od banków dokonania własnych ustaleń” – powiedziała Angelina Mason, generalny radca prawny i wiceprezes Canadian Bankers Association (CBA). ) przed Komisją Finansów 7 marca.

Mason powiedział, że banki nie polegały na listach informacji dawców konwojów, które wyciekły online. Platforma crowdfundingowa GiveSendGo, która zebrała ponad 10 milionów dolarów na konwój Wolności, została zhakowana około 13 lutego, a niektóre media ujawniły następnie informacje o darczyńcach.

Mason powiedział, że liczba kont zamrożonych jednostronnie była niewielka, ale jej nie podała. Po uchyleniu  ustawy o nagłych wypadkach , która obowiązywała od 14 do 23 lutego, wszystkie konta zostały odmrożone, z wyjątkiem tych objętych nakazami sądowymi, i żadne konta nie zostały zamrożone przez pomyłkę.

Zamrożenie kont bankowych bez nakazu sądowego było jednym z najbardziej kontrowersyjnych środków wprowadzonych na mocy ustawy, a niektórzy posłowie opozycji kwestionowali konieczność tego środka ze względu na jego poważny wpływ na życie ludzi i prawa wynikające z Konstytucji

Według Mason banki zamroziły 180 kont na podstawie informacji RCMP, a funkcjonariusze  RCMP zeznali   przed komisją, że co najmniej 257 kont zostało zamrożonych przez instytucje finansowe, w tym banki i spółdzielcze kasy pożyczkowe.

Mason powiedziała również, że klienci, których konta zostały zamrożone, będą teraz to mieli odnotowane w dokumentach

„Jak to wpłynie na relację z bankiem zależy to od konkretnego scenariusza ryzyka dowolnego banku. Nie ma całościowego podejścia – wyjaśniła.

Niektórzy posłowie z komisji dopracowali się, w jaki sposób rząd dostarczał instytucjom finansowym informacji, które doprowadziły do ​​zamrożenia kont bez normalnego procesu prawnego wymaganego do uzyskania nakazu sądowego, a robił to, zapewniając bankom immunitet.

Mason powiedział,a że instytucje nie otrzymały żadnych pisemnych wytycznych od rządu i zostały jedynie ustnie poinformowane, w jaki sposób zostaną zastosowane uprawnienia nadzwyczajne.

Mason powiedziała, że nie otrzymano również żadnych wskazówek, jak długo instytucje finansowe powinny przechowywać informacje dostarczone przez RCMP.