Polonijny komitet w USA wystosował do komisji planowania przestrzennego Jersey City list z kompromisowym projektem renowacji placu, na którym stoi Pomnik Katyński.

Uwzględniałby on interesy społeczności polsko-amerykańskiej, organizującej tam patriotyczne wydarzenia.

W korespondencji do kierownictwa komisji planowania w Jersey City, w stanie New Jersey, Komitet Konserwacji Pomnika Katyńskiego i Obiektów Historycznych (CCKM&HO) wyraża swoje obawy łączące się m.in. z tym, że przeprojektowanie przestrzeni nie uwzględniałoby masowego charakteru organizowanych przy monumencie uroczystości. Utrudniłoby tam dostęp, nie spełniało wymogów bezpieczeństwa oraz zakłócało widoczność.

W korespondencja sygnowanej przez wiceprezesa komitetu ds. biznesowych Wojciecha Stana Mazura przyznaje on, że pewne postulaty skierowane do dyrektor wykonawczej EPA-SID Elizabeth Cain, jednostki administracyjno-biznesowej odpowiedzialnej za kształt i rozwój dzielnicy, zostały uwzględnione. Usunięte zostały m.in. drzewa w pobliżu pomnika zasłaniające jego widok, a także powiększona wybrukowana przestrzeń, aby pomieścić tam około 200 osób.

„Wielkie wydarzenia, które organizowaliśmy w przeszłości (…) liczyły nawet 500 – 700 osób. W takim przypadku uzyskanie pozwolenia na zgromadzenia i zaprojektowanie dostępu do przestrzeni w taki sposób, aby tłum wypełniał przestrzeń wokół monumentu także od strony Ulicy Montgomery, byłoby właściwe i bezpieczne, w porównaniu do bardzo ograniczonej przestrzeni od strony rzeki Hudson” – podkreśla m.in. CCKM&HO.

Zwraca uwagę na to, że otoczenie pomnika ziemnym wałem i wysokimi ławkami przy zachowaniu jednego tylko wejścia stwarzałoby trudności przy ewakuacji. W dobie pandemii koronawirusa uniemożliwiałoby też utrzymanie dystansu społecznego.

W liście do komisji planowania CCKM&HO akcentuje, że nikt nie zabiegał o jego aprobatę dla planów, a SID jedynie grzecznościowo informowało, które z postulatów komitetu, dotyczących zmian, zostały uwzględnione, a które nie.

Kompromisowa propozycja CCKM&HO zakłada m.in. aby drzewa pozostałe w pobliżu pomnika zastąpić niskimi krzewami, wymienić planowane ławy z wysokimi blokującymi widok oparciami na niższe oraz zbudować szerokie na ok. 4,5 metra wejście od strony Ulicy Montgomery.

PAP