Odszko­do­wa­nie dla ofia­ry “elik­si­ru”! Tru­de­au chce roz­bro­ić Kana­dyj­czy­ków! A. Kumor wRealu24!

Sza­now­ni Widzo­wie! Pro­si­my o wspar­cie naszej nie­za­leż­nej, oddol­nej i pro­pol­skiej tele­wi­zji wRealu24. Daro­wi­zna https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=WRLH6MPADYW58 nr kon­ta (PKO BP): 81 1020 4900 0000 8502 3142 0193 Tytu­łem: daro­wi­zna na wRealu24 🔔Pro­si­my o wspar­cie budo­wy Nie­za­leż­nej Plat­for­my Video: BanBye.pl. Daro­wi­zna 👉 https://klubwm.pl/donate/ nr kon­ta PKO BP 32 1020 4900 0000 8402 3321 0095 tytu­łem: Daro­wi­zna – nowa plat­for­ma video