Naukowy panel doradczy w Ontario nie wyda formalnego zalecenia, czy i kiedy należy ponownie wprowadzić obowiązkowe maskowanie w szkołach z powodu  „braku konsensusu” w tym temacie.

Rząd Forda zniósł w marcu obowiązek maskowania w większości miejsc, w tym w szkołach. W nowym raporcie opublikowanym w czwartek członkowie panelu stwierdzili, że „noszenie masek jest prawdopodobnie najłatwiejszym tymczasowym środkiem do wdrożenia, jeśli jest to wymagane do wspierania bieżących operacji szkolnych”.

Nie przedstawili jednak konkretnych zaleceń, kiedy może to mieć sens.

„Na podstawie obecnie dostępnych dowodów wśród współautorów nie było konsensusu co do tego, czy i kiedy maskowanie powinno być obowiązkowe” – stwierdza raport. „Badania wykazały, że szkoły z nakazem masek, wraz z innymi środkami bezpieczeństwa i higieny, wiązały się z niższą częstością infekcji SARS-CoV-2 w porównaniu ze szkołami bez masek. Potwierdza to, że maskowanie wraz z innymi środkami może zmniejszyć transmisję w szkołach, ale trudno wydzielić osobno efekt maskowania”.

Jesienny semestr 2022 byłby pierwszym pełnym semestrem od początku pandemii, w którym uczniowie nie będą musieli nosić masek w szkołach publicznych.

„Personel i uczniowie, którzy chcieliby nosić maski, powinni mieć do tego prawo. Ich poglądy powinny być szanowane. ”

W raporcie panel zauważa, że ​​„nie ma dowodów na negatywne skutki” wynikające z obowiązku maskowania w szkołach, ale badania dotyczące wpływu psychologicznego, komunikacyjnego i dermatologicznego miały „różne wyniki”.

„W związku z tym rozsądne będzie kontynuowanie oceny  wpływu noszenia masek, aby móc podejmować oparte na dowodach decyzje w oparciu  stosunek ryzyka do korzyści”, stwierdza raport.

Niemniej jednak w swoim raporcie panel stwierdza, że ​​nie przewiduje potrzeby jakichkolwiek tymczasowych środków ochrony zdrowia publicznego w szkołach na początku roku szkolnego ze względu na „szerokie przyjęcie szczepionek COVID-19, zwiększenie naturalnej odporności i znaczne zmniejszenie w ciężkiego przebiegu choroby”.

 

Tabela naukowa zaleca kilka „stałych środków” w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych chorób zakaźnych, w tym poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach i zapewnienia personelowi i uczniom możliwości pozostania w domu, gdy są chorzy.