Imigranci, którzy chcą sprowadzić swoich rodziców lub dziadków na stałe do Kanady, wkrótce dowiedzą się, czy mieli szczęście wygrać upragnione miejsce w kontrowersyjnej loterii na rzecz   zjednoczenia rodzin.

Immigration Refugees and Citizenship Canada (IRCC) zaczyna powiadamiać potencjalnych sponsorów, którzy zeszłej jesieni wypełniali formularze online, aby wyrazić zainteresowanie przesiedleniem krewnego. Proces powiadamiania będzie trwał przez następne 10 dni.

IRCC wybrałą losowo 10 000 sponsorów – którzy zostaną teraz zaproszeni do formalnego złożenia wniosku.

Rząd powrócił do systemu loterii po tym, jak w zeszłym roku system online „kto pierwszy, ten lepszy” był nękany przez problemy.

„Łączenie rodzin jest centralną częścią naszej polityki imigracyjnej, dlatego nasz rząd zrobił więcej niż jakikolwiek inny w historii Kanady, aby utrzymać rodziny razem” – stwierdził minister imigracji Marco Mendicino. „Kiedy rodziny odnoszą sukcesy, sukces odniesie Kanada”.

Mendicino powiedział, że biorąc pod uwagę trudności spowodowane globalną pandemią, rząd poluzował wymagania dotyczące dochodów i zezwolił na bardziej elastyczne ramy czasowe.

Mendicino uznał, że chociaż rząd jest otwarty na sposoby usprawnienia tego procesu, system loterii jest najbardziej sprawiedliwym sposobem zarządzania nim.

Niektórzy twierdzą, że gdyby rząd pobierał opłatę za złożenie internetowego formularza, wyeliminowałoby to ludzi, którzy nie byliby w stanie sponsorować  krewnego w danym roku.

Uruchomienie programu sponsorowania rodziców i dziadków zostało opóźnione w zeszłym roku z powodu pandemii.

Mendicino ogłosił, że tegoroczny program sponsorski dla rodziców i dziadków będzie miał 30 000 miejsc.