W czwartek rząd Forda przedstawił nowe przepisy dotyczące wymiaru sprawiedliwości, które ułatwią większej liczbie ofiar przestępstw pozywanie przestępcy z powodu stresu emocjonalnego, ochronę dzieci i młodzieży przed konopiami indyjskimi, zwiększenie bezpieczeństwa społeczności oraz usprawnienie działań sądów i rządów.

Prokurator generalny Ontario Doug Downey twierdzi, że proponowane przepisy ułatwią ofiarom przestępstw pozywanie sprawców za cierpienie emocjonalne i związane z nimi uszkodzenia ciała, w tym terroryzm, kradzież pojazdów mechanicznych, przestępstwa związane z handlem ludźmi i przestępstwa z nienawiści wymierzone w miejsca kultu.

Nowa ustawa zbiorcza, “O poprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości z 2023 r.” , jeszcze bardziej wzmocni prowincjonalny system zwolnienia za kaucją, aby zapewnić, że sprawcy wysokiego ryzyka i recydywiści będą przestrzegać warunków zwolnienia za kaucją. Downey twierdzi, że prowincja zamierza znieść obowiązkowe dochodzenia koronera w sprawie pracowników, którzy zginęli na placach budowy. Zamiast tego prowincja będzie przeprowadzać coroczny przegląd zgonów na placach budowy, aby złagodzić presję wywieraną na przeciążonych koronerów.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nowa ustawa sprawi, że uprawa konopi indyjskich w domach oferujących usługi opieki nad dziećmi będzie nielegalna. Downey powiedział, że ma to na celu zamknięcie luki w ustawodawstwie federalnym, która pozwala na uprawę czterech roślin konopi indyjskich w domu wyłącznie do użytku osobistego, co oznacza również, że można je uprawiać w warunkach domowej opieki nad dziećmi.

„To coś, o czym nawet bym nie pomyślał” – powiedział Downey, dodając, że stało się to problemem, ale nie może w tej chwili podać konkretnych przykładów.

Zwiększy także liczbę licencjonowanych sklepów z konopiami indyjskimi z 75 do 150, badając jednocześnie różne możliwości egzekwowania prawa w przypadku nielegalnej sprzedaży konopi indyjskich w Internecie.

Projekt ustawy umożliwiłby także strażakom nakładanie kar pieniężnych za określone wykroczenia, na wzór mandatów za parkowanie.