Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą – oświadczył Prezydent Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał, że zdecydował się wszcząć postępowanie ułaskawieniowe wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na wniosek ich żon. – Zostało ono w całości przeprowadzone, wystąpiłem o przesłanie akt i opinię do Prokuratora Generalnego. Opinia ta dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach, została do mnie dostarczona – powiedział Andrzej Duda.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Akta wróciły dzisiaj z ministerstwa sprawiedliwości z opinią Prokuratora Generalnego, Pana Ministra Bodnara – opinią negatywną w przedmiocie ułaskawienia. Procedura została dopełniona. Postanowienie w przedmiocie prawa łaski zostało wydane. Panowie są ułaskawieni. Potwierdzam to z całą mocą – powiedział.
– Apeluję do Pana Ministra, Prokuratora Generalnego o natychmiastowe wykonanie postanowienia Prezydenta RP i natychmiastowe zwolnienie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika z zakładów karnych, zwłaszcza Mariusza Kamińskiego z uwagi na stan jego zdrowia – podkreślił Andrzej Duda.

– Apeluję o to, ze względów humanitarnych, ludzkich i państwowych. O tę odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znajduje się polskie państwo – zaznaczył. – Kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci wobec, których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego na skutek decyzji ich kolegów z tej samej klasy politycznej – wskazywał Prezydent.

 

Jak mówił Prezydent, ubolewa, że mimo jego apeli i pisemnych wniosków Prokurator Generalny nie zastosował uprawnienia do zawieszenia wykonywania kary. Wskazywał, że Prokurator Generalny mógł zwolnić Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego z zakładów karnych do czasu zakończenia postępowania ułaskawieniowego ze względów humanitarnych oraz ze względu na zapewnienie spokoju społecznego.

– Mimo moich apeli, mimo coraz trudniejszej sytuacji zdrowotnej w jakiej znalazł się Pan Minister Mariusz Kamiński, mimo trwającego strajku głodowego, mimo hospitalizacji Pana Ministra Mariusza Kamińskiego, Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, Panie Ministrze. Z ludzkiego punktu widzenia jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał się Pan zachować jako były Rzecznik Praw Obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam, że nie było Pana stać na ten ludzki gest – powiedział Andrzej Duda.

We wtorek wieczorem obydwaj więzieni wyszli na wolność.