Podczas gdy minister edukacji Ontario Stephen Lecce i premier Doug Ford stwierdzili, że rodzice powinni być informowani o zmianie płci ich dzieci w szkole , rady szkolne prowincji nadal utrzymują, że rodziców nie należy informować.

„Jak dotąd żadna rada szkoły w Ontario nie przyjęła polityki wymagającej zaangażowania rodziców w te wrażliwe interwencje” – napisała 21 stycznia Julia Malott, osoba transpłciowa otwarcie opowiadająca się za prawami rodzicielskimi. .

Rząd Alberty wprowadził w tym tygodniu poważne zmiany w polityce szkolnej dotyczącej tożsamości płciowej, w tym wymóg, aby rodzice byli informowani o każdym przypadku, gdy dzieci używają w szkole odmiennych zaimków i imion. Jest to następstwem podobnych zmian w polityce szkolnej w Saskatchewan i Nowym Brunszwiku w zeszłym roku.

Tymczasem rady szkolne w Ontario przestrzegają zasad uniemożliwiających informowanie rodziców.

Szkolenie dla personelu szkolnego, które odbyło się 18 stycznia dla rady szkolnej okręgu Hamilton-Wentworth (HWDSB), pokazało, że zachowanie poufności zmian imion i zaimków jest ważne, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby narazić uczniów na „ryzyko”.
Materiały szkoleniowe opublikowane przez byłą nauczycielkę i obrończynię praw rodzicielskich Chanel Pfahl potwierdzają kontrowersyjną procedurę dotyczącą tożsamości płciowej stosowaną przez HWDSB .
„Bezpieczeństwo uczniów jest zawsze priorytetem i nauczyciele muszą zachować ostrożność, aby przypadkowo nie przekazać rodzicowi/opiekunowi/opiekunowi czegoś, co mogłoby „wytrącić” ucznia z równowagi i narazić go na ryzyko” – czytamy w zaleceniach.

W zestawie narzędzi wskazano, że nauczyciele muszą wyjść poza „inkluzyjne” podejście do tożsamości płciowej, czego przykładem jest wykorzystywanie pewnych wydarzeń (takich jak Miesiąc Dumy) w celu omówienia tej kwestii. W zestawie narzędzi wskazano, że potrzebne jest silniejsze, „afirmujące” podejście, wplatające tożsamość płciową w proces uczenia się w przypadku wszystkich klas i przedmiotów.

„Każdy uczeń musi dowiedzieć się o różnorodności płci we wszystkich obszarach programu nauczania, w tym nauk ścisłych i matematyki, a nie tylko języków obcych i historii” – stwierdza zestaw zaleceń.

W każdej sprawie sądowej w minionej dekadzie, w której prawa LGBT przeciwstawiały się prawom innych, sądy stanęły po stronie LGBT, powiedział David Haskell, profesor  na Uniwersytecie Wilfrid Laurier.