Urząd Statistics Canada ujawnił, że nadchodzący spis powszechny będzie zawierał nowe pytania skupiające się na  związkach poza małżeństwem i konkubinatem, co oznacza znaczne poszerzenie wysiłków w zakresie gromadzenia danych.

Blacklock’s Reporter twierdzi, że jest to następstwem uwzględnienia w poprzednim spisie pytań dotyczących „różnorodności płci”.

Według raportu z konsultacji treści Spisu Ludności 2026 , StatsCan dąży do ciągłego podnoszenia jakości danych gromadzonych w spisie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom kraju. W raporcie podkreślono znaczenie wiarygodnych danych ze spisu ludności dla informowania o kluczowych decyzjach politycznych i planowaniu usług niezbędnych dla zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej.

Historycznie rzecz biorąc, spis powszechny gromadził dane na temat stanu cywilnego Kanadyjczyków od jego powstania w 1871 r. Jednakże w nadchodzącym spisie powszechnym w 2026 r. wprowadzona zostanie nowa terminologia i pytania, aby lepiej uchwycić zróżnicowany krajobraz „związków par” w Kanadzie, w tym tych wykraczających poza tradycyjne układy małżeńskie i konkubinackie.

Decyzja o zmianie terminologii i wprowadzeniu modułu „związki w parach” wynikała z testów jakościowych przeprowadzonych w 2023 r., których celem było zwiększenie możliwości reagowania i uwzględnienie coraz bardziej zróżnicowanych sytuacji małżeńskich powszechnych w społeczeństwie kanadyjskim.

Zaproponowane pytania zostaną w tym roku poddane testom z udziałem 198 000 gospodarstw domowych, zanim  zostaną przedstawione ostateczne zalecenia dotyczące włączenia ich do spisu powszechnego w 2026 r.

StatsCan podkreśliło przepisanie terminów związanych z „dynamiką rodziny” jako jedną z najbardziej zauważalnych zmian w nadchodzącym spisie powszechnym. Oprócz pytań dotyczących związków małżeńskich proponowane zmiany obejmują zapytania dotyczące ogólnego stanu zdrowia, bezpłatnej opieki nad dzieckiem, czasu dojazdu do pracy oraz osób mających dwa miejsca zamieszkania, w tym dzieci przebywających pod wspólną opieką lub studentów mieszkających gdzie indziej w czasie studiów.

Oprócz tych zmian spis ludności będzie w dalszym ciągu uzupełniał luki informacyjne i zapewniał wgląd w różnorodność płci, opierając się na wcześniejszych wysiłkach mających na celu uwzględnienie pytań dotyczących „płci w chwili urodzenia” i orientacji.