Thursday, January 27, 2022

Pre­zy­dent Duda do izra­el­skie­go pre­zy­den­ta o napa­ści na ambasadora

-Z najwyższym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o ataku, jaki miał miejsce we wtorek, 14 maja, w Tel Awiwie, którego ofiarą padł ambasador Marek Magierowski. -...

Kar­dy­nał Bur­ke: Opie­ra­nie się maso­wej imi­gra­cji muzuł­ma­nów to patriotyzm

Jak pisze Dorothy Cummings McLean na łamach Lifesite News, znany amerykański kardynał Raymond Burke w jasnych słowach przeciwstawił się masowej imigracji muzułmanów do krajów...

Amba­sa­dor USA nazy­wa pro­te­sty prze­ciw­ko Act 447 “mową nienawiści”

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher do tej pory wypowiadała się jedynie na temat samej ustawy i jej "nic znaczącego charakteru". Wielokrotnie bagatelizowała zapisy...

Chi­ny korzy­sta­ją na kon­flik­cie USA z Iranem

...zwłaszcza, gdy Waszyngton próbuje przykręcić Teheranowi śrubę -  pisze na łamach Defense One JON B. ALTERMAN analityk CSIS Polityka USA wobec Iranu wspiera strategiczne interesy...

Usta­wa o zabez­pie­cze­niu Pol­ski przed rosz­cze­nia­mi żydow­ski­mi spa­da z porząd­ku obrad

Robert Winnicki usunięty z Trybuny. Ustawa rzekomo przełożona na czas po wyborach. Skandal! Gdy rośnie nacisk środowisk żydowskich a ambasador RP jest atakowany w Izraelu...

Micro­soft prze­ro­bi Two­je pisa­nie na bar­dziej poli­tycz­nie poprawne

Microsoft uruchomił nowe oprogramowanie, które sugeruje poprawne politycznie zmiany w pisaniu. Amerykański gigant technologiczny oferuje nową funkcję w najnowszej wersji Worda, - popularnego oprogramowania...

USA wyco­fu­ją per­so­nel z Ira­ku. Woj­na wisi na włosku

Departament stanu USA nakazał powrót „wszystkich pracowników” z Iraku, w związku z rosnącymi  napięciami z Iranem. Personel ambasady w Bagdadzie i konsulatu w Irbilu musi...
video

Ame­ry­kań­ski film o abor­cji zaka­za­ny w Kanadzie

Kanadyjscy dystrybutorzy filmowi de facto ocenzurowali film - mówią producenci. „Skutecznie zablokowano nam dystrybucję w Kanadzie” - powiedziała producentka Lisa Wheeler 8 maja na konferencji...

USA: To Iran stoi za zama­cha­mi na tankowce

Amerykańscy śledczy uważają, że Iran lub grupy, które wspiera, wykorzystły materiały wybuchowe do uszkodzenia czterech tankowców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Eksperci wojskowi znaleźli dużą dziurę...

Woj­na han­dlo­wa z Chi­na­mi nabie­ra tem­pa — koniec taniochy?

USA wskazały kolejne 300 miliardów wartości  towarów importowanych z Chin na ewentualne podwyżki ceł. Lista obejmuje „zasadniczo wszystkie produkty”, które nie zostały jeszcze dotknięte...