Monday, September 27, 2021

Kana­dyj­ski wiru­so­log alar­mu­je: Pro­te­ina biał­ka szczy­to­we­go gene­ro­wa­na przez szcze­pie­nia to nie­bez­piecz­na toksyna

Poniżej zamieszczamy transkrypt 10 minutowego wywiadu przeprowadzonego z Dr Byram Bridle, z University of Guelph przez Alex Pierson ze stacji Global News Radio 640...

Ewa Kurek i Robert Win­nic­ki “wyrzu­ce­ni” z pol­skich kościo­łów na Brooklynie

Ewa Kurek oraz Robert Winnicki zostali wyrzuceni z polskich kościołów na Brooklynie z powodu protestu "lokalnych przywódców"  - czytamy w miejscowej prasie. Ewa Kurek miała...

Pol­ski kapłan wyda­lo­ny z die­ce­zji hamiltońskiej

Pochodzący z Polski ksiądz Janusz Roginski, który wywarł wrażenie na katolikach wygłaszając przed  Okręgową Radą Szkół Katolickich (HDCSB) prezentację, sprzeciwiając się propozycji wywieszenia flagi...

“For­ward”: Duda jest anty­se­mi­tą, bo nie chce zaak­cep­to­wać koniecz­no­ści wypła­ce­nia rekompensat

Czego polski antysemityzm może nauczyć Amerykanów?- pyta felietonista "Forward" Joel Swanson. I przypomina, że w najbliższą niedzielę Polska przeprowadzi wybory prezydenckie po przesunięciu pierwotnej...

Wiersz na ame­ry­kań­skie Świę­to Niepodległości

Święto Niepodległości w tym kraju zwykle obchodzi się hucznie i uroczyście. W tym roku, z uwagi na koronawirusa, obchody będą miały mniej spektakularny przebieg. Chcę...

Żąda­my eks­hu­ma­cji w Jedwab­nem — pod­pisz Apel

  Szanowny Panie Prezydencie, Szanowny Panie Premierze! Jak wiemy, ofiar tragedii w Jedwabnem z 1941-go roku było wiele – zbyt wiele, by historia przymknęła na nie...
video

Geert Van­den Bos­sche: Maso­we szcze­pie­nia prze­kształ­cą łagod­ny wirus w potwora

Geert Vanden Bossche, belgijski badacz z ponad 30-letnim doświadczeniem w dziedzinie wirusologii, immunologii i biologii molekularnej, były dyrektor Fundacji Billa i Melindy Gatesów, odpowiedzialny...

Guber­na­tor Flo­ry­dy: Lock­down był wiel­ką pomyłką

Gubernator Florydy Ron DeSantis wydał 1 kwietnia ubiegłego roku rozkaz pozostania w domu w całym stanie, blokując Sunshine State na 30 dni w związku...
video

Co jest nie­po­ko­ją­ce — mówi wyna­laz­ca szcze­pie­nia mRNA

Dr Robert Malone objaśnia niepokojące ustalenia na temat wędrowania w organizmie i koncentracji w szpiku kostnym oraz w jajnikach kobiet nano cząsteczek białka pochodzących...

Dr Malo­ne wyna­laz­ca szcze­pio­nek mRNA cen­zu­ro­wa­ny za ostrze­ga­nie przed ich skutkami

Informacja o wynalazcy technologii mRNA stosowanej w niektórych szczepionkach przeciwko COVID-19 została usunięta z internetowej encyklopedii Wikipedia po tym, jak publicznie ostrzegł on przed...