Monday, October 3, 2022

Towa­rzy­sze! Musi­cie zmie­nić histo­rię impe­ria­li­stycz­nej Kana­dy! — Otta­wa wam w tym pomoże!

Uhonorowanie w Kanadzie wynalazcy telefonu, Alexandra Grahama Bella, i innych znaczących postaci historycznych stoi pod znakiem zapytania w rezultacie prac federalnej speckomisji analizującej poglądy...

Sykul­ski: wszyst­ko zmie­rza w stro­nę przed­ter­mi­no­wych wybo­rów par­la­men­tar­nych w Polsce

Niemniej jednak widać, że mała i dobrze zorganizowana grupa była w stanie narzucić matrycę kulturową na te protesty, była w stanie narzucić - powiedziałbym...
video

War­sza­wiak nie­złom­ny; Józef Blon­dow­ski wspo­mi­na przed­wo­jen­ną Warszawę

Wywiad przeprowadzono w latach 90. w Hamilton Żyją wśród nas jeszcze ludzie, którzy noszą w sercu obraz starej Warszawy, miasta, które na zawsze zginęło zadeptane...

Son­da­żo­we wyni­ki wybo­rów do euro­par­la­men­tu w Polsce

Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć - wiosna wasza, jesień nasza - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, który w wyborach do...

80. rocz­ni­ca pierw­szej depor­ta­cji do Auschwitz — oka­zją do odkła­my­wa­nia historii

Historyczna wizyta Kanclerz Angeli Merkel w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu zbiega się z innym wydarzeniem, które zaplanowane zostało nazajutrz...

Black Lives Mat­ter to… korporacja

  Black Lives Matter można postrzegać jako oddolny ruch  ludzi skupionych wokół jakiejś idei, ale jest to coś  znacznie więcej. Black Lives Matter to korporacja, której...
video

Cej­row­ski: Walcz o swo­je, walcz z komu­ną o cmentarze

Walcz z komuną o cmentarze – zachęca Wojciech Cejrowski czytelników swego profilu społecznościowego. Trudno się dziwić: skoro sprawnie zorganizowane demonstracje aborcjonistów odbywają się bez...

Zawie­szo­ny pro­fe­sor Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Los Ange­les otrzy­mał ochro­nę policyjną

Zawieszony profesor UCLA  objęty ochroną policyjną twierdzi, że został "rzucony na pożarcie gniewnego motłochu” po tym, jak odmówił łagodnego oceniania czarnych studentów po śmierci...

Dla Goń­ca z Wiel­kiej Bry­ta­nii: BREXIT I POLITYKA GENDER

Dzisiejsze zwycięstwo Torysów Borysa Johnsona było przewidziane, choćby przez bookmacherów. Trudno tą partie nazywać konserwatystami mimo oficjalnej nazwy – owszem byli za czasów Pani...