Tuesday, May 24, 2022

Naresz­cie część pol­skie­go zło­ta będzie w Polsce

Polskie złoto wróci do Polski

Spro­sto­wa­nie Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Narodowego

MKIDN prostuje nieprawdziwe informacje o pismach kierowanych do muzeów Szanowny Panie Redaktorze, w związku z materiałem opublikowanym 1 lipca 2019 r. w portalu Goniec.net pt.: Dr...

Z archi­wum rezy­den­tu­ry wywia­du PRL w Kana­dzie: Spo­tka­nie z gen. Grobickim

TAJNE SPEC. ZNACZENIA Egz. pojedynczy 16.02.1970 r. NOTATKA SŁUŻBOWA dot. gen. Grobicki W lutym otrzymałem list z „B” (od red. – wstawka ręcznie pisana: Toronto) od „G” (gen. Grobickiego) zawierający...
video

Dr Ewa Kurek ostrze­ga: zaczę­ło się wydzie­la­nie “żydow­skiej spu­ści­zny” w muzeach

Dr Ewa Kurek w programie niezależnej telewizji lubelskiej pokazała dokumenty z muzeów, w których polskie Ministerstwo Kultury żąda wydzielenia artefaktów według kryterium etnicznego. „W związku...

Będzie­my umie­rać za Rygę

To Polska będzie musiała bronić państw bałtyckich - pisze Jan Malesza z Fundacji Jagiellońskiej   Z raportów wyraźnie wyłania się obraz połączonych sił amerykańsko-polskich przebijających się...

Mini­ster­stwo spra­wie­dli­wo­ści USA bie­rze pod lupę dreamlinery

Department of Justice rozszerza swoją kontrolę Boeing 737 Max na Dreamlinera, czytamy w raporcie, aby sprawdzić, czy nie ma w nim podobnych usterek. Amerykański Departament...

Goniec 26/2019 — war­to kupić!

Polecamy papierową wersję naszego tygodnika, w nim kilka tekstów niedostępnych w internecie. Obszerny przegląd doniesień agencyjnych z minionego tygodnia oraz reportaż Janusza Niemczyka z...

Jak to widzą Chiny

Prezydent Xi mówi, że Zachód ma długoterminową przewagę gospodarczą i militarną PEKIN (Reuters) - Uprzemysłowione kraje Zachodu mają długofalową przewagę gospodarczą, technologiczną i militarną nad...

Zro­zum, gdzie żyjesz — Edward Ber­nays i inży­nie­ria zgody

 W 1947 roku bratanek Zygmunta Freuda, Edward Bernays, opublikował esej zatytułowany „Inżynieria zgody”. Bernays zdefiniował „inżynierię zgody” jako sztukę manipulowania ludźmi, zwłaszcza Amerykanami, których...

Niem­czyk: Kamer­dy­ner w Barry’s Bay

11-tego lipca o godzinie 6.30 wieczorem w ontaryjskim Barry’s Bay w Paul J Yakabuski Community Center odbędzie się pokaz przepięknego filmu Kamerdyner. Dlaczego doszło do...