Monday, October 3, 2022

„Krew Jego na nas i na dzie­ci nasze?”

Paweł Lisicki - autor i dziennikarz - wyjaśnia w rozmowie z R. Gromadzkim w programie „W punkt” Telewizji Republika”

Duter­te przy­wie­zie nam śmie­ci z powrotem

Prezydent Filipin Rodrigo Duterte zagroził Kanadzie, że „wypowie wojnę”, jeśli ta nie odbierze śmieci, które kanadyjska firma wysłała ponad sześć...

Coraz bar­dziej zaka­za­ne sło­wo na “Ch…”

Były prezydent Barack Obama, były demokratyczny kandydat na prezydenta Hillary Clinton, i kilku innych czołowych demokratów potępiło ataki terrorystyczne na jak...

Atak na Pol­skę trwa. Pol­ska Wiel­ka­noc w cen­trum świa­to­wej krytyki.

Zaczęło się od tego, że oburzenie  wywołało w piątek złożenie życzeń przez ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher  z okazji żydowskiego święta Paschy...

Agen­tu­ra w Kana­dzie — dokumenty

 Szanowni Państwo, kontynuujemy nasz cykl ujawniania materiałów rezydentury wywiadu PRL w Kanadzie. Część z nich pochodzi z niedawno odtajnionego zbioru zastrzeżonego. Materiały...

Dusze­nie Ira­nu — sank­cje dla Chin, prze­rwa­nie sup­ply cha­ins… Wojna

USA kończą zwolnienia z sankcji krajów, które importują irańską ropę. Biały Dom stwierdził w oświadczeniu, że podejmuje...

Ukra­ina: pre­zy­dent i pre­mier są Żydami

JTA - Po zwycięstwie Wołodymyra Zelensky'ego w wyborach prezydenckich na Ukrainie, kraj ten stanie się jedynym na świecie oprócz Izraela, którego prezydent i premier...

Waszyng­ton pro­wa­dzi poli­ty­kę łama­nia ładu światowego

Pytanie:  - Czy powinniśmy Polskę włączyć w ten nowy “jedwabny szlak”?

Unia Euro­pej­ska wpro­wa­dza pozwo­le­nie na wjazd, rów­no­waż­nik kana­dyj­skie­go eTA

Podróżując na paszporcie kanadyjskim lub amerykańskim do Polski będziemy musieli uzyskać najpierw elektroniczną autoryzację podróży, taką samą jak obecnie zmuszeni są uzyskać Polacy podróżujący...

Kola­bo­ra­cja Żydów pod oku­pa­cją sowiec­ką w rapor­cie Karskiego

za  Robert Szuchta  POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich Warszawa 2015 https://www.polin.pl (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); Sytuacja Żydów w ZSRR była inna...