Thursday, January 27, 2022

Listy

Zamiesz­cza­my listy mądre/głupie, poważne/niepoważne, chwalące/karcące i potę­pia­ją­ce nas w czam­buł. Nie publi­ku­je­my listów obsce­nicz­nych, por­no­gra­ficz­nych i takich, któ­re zapro­wa­dzą nas wprost do sądu.

Redak­cja nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za treść publi­ko­wa­nych listów.

Listy z nume­ru 15/2020

List z Hamilton: Pomóżmy sobie zanim będzie za późno Rząd ściąga Meksykanów do pracy na farmach, a miliony Kanadyjczyków siedzą w domu. Czy tu jest...

Listy z nume­ru 16/2021

Zgadzam się z panem redaktorem że każdy powinien być  odpowiedzialny za własne  i swojej rodziny zdrowie , a nie  jakiś tam obcych ludzi ....

Ludz­ki wymiar apar­the­idu sani­tar­ne­go w Ontario…

Oto list od jednego z naszych Czytelników: Panie Andrzeju, Moja żona pracuje w uniwersyteckim szpitalu od dwudziestu lat jako Respiratory Therapist, na oddziale covidowym, od kiedy...

Listy z nume­ru 38/2021

Po filmie POWRÓT DO JEDWABNEGO. W 2013 roku powstał dokument „Jedwabne ostatni świadek” 60 minut. http://youtu.be/uUnT29NDDsQ Pomimo że mam telefon do P. Sumlińskiiego nie udało mnie się...

Nasza pocz­ta: Łuka­szen­ka jest zamordystą…

Trzeba być bardzo naiwnym jak Grzegorz Braun i Korwin Mikke by powtarzać po nich że Łukaszenka to jest zbawiciel narodu. Ten facet jest zwyczajnym...

Listy z nume­ru 50/2021

Szanowny Panie redaktorze Kumor,         W nawiązaniu do artykułu “PRL była inkubatorem patologii”. Temat bardzo szeroki i nasuwa się wiele pytań z tym związanych.         Nie mam zamiaru...

Listy z nume­ru 2/2022

GLOSA DO „LEX TVN” W nawiązaniu do krytycznego artykułu p. Janusza Niemczyka nt. prezydenckiego weta do ustawy „lex TVN” dorzucam niniejszym swoje trzy grosze. To...

Listy z nume­ru 51/2021

Szanowny Panie Redaktorze,         Dzisiaj, 16 grudnia 2021, odbyło się posiedzenie sejmowej komisji zdrowia, które oryginalnie mialo sie odbyć wczoraj, ale się nie odbyło, bo posłowie...

Listy z nume­ru 01/2022, czy PRL mogła iść dro­gą Chin?

List do Pana Andrzeja Kumora: Szanowny Panie Andrzeju. Kilka lat temu drukowaliśmy Pana felietony w polonijnym magazynie “Panorama Polska” ukazującym się w Edmonton. Miesięcznik ten niestety...

Listy z nume­ru 2/2020

Wzięci  w propagandowe… Jest 100- procentowym odzwierciedleniem ataków na Polskę ze wszystkich stron. Polacy jeszcze się nie obudzili.  I się nie obudza. Mam nerwy...