Thursday, December 2, 2021

Sekre­tarz obro­ny wypo­wia­da posłu­szeń­stwo pre­zy­den­to­wi USA?

W środę sekretarz obrony Mark Esper ogłosił swój sprzeciw wobec rozmieszczania czynnego personelu wojskowego w trwających ogólnokrajowych protestach, po tym, jak prezydent Donald Trump...

Pożar pol­skiej szko­ły  w Copia­gue na Long Island

W miejscowości Copiague, na Long Island w stanie Nowy Jork wybuchł w środę  pożar w budynku audytorium należącym do parafii Matki Bożej Wniebowziętej, mieści...
video

Dostęp­na jest peł­na wer­sja fil­mu Jedwabne-Świadkowie-Świadectwa-Fakty

Autorzy filmu "Jedwabne-Świadkowie-Świadectwa-Fakty" udostępnili cały film. Prosimy o rozpowszechnianie tego linku i wiadomości. https://tvniezaleznapolonia.org/jedwabne-swiadkowie-swiadectwa-fakty/ Po prapremierze w maju 2016 w Amerykańskiej Częstochowie na III Forum Polonijnym, polska...

Komu­ni­ka­ty polo­nij­nych para­fii — św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be i św. Euge­niu­sza de Mazenod

Komunikat Parafii św. Maksymiliana Kolbe Z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego w prowincji Ontario ze względu na wielkie zagrożenie...

W pierw­szej poło­wie 2019 roku w Onta­rio leka­rze celo­wo zabi­li 700 osób

Biuro Naczelnego Koronera  Ontario opublikowało zaktualizowane dane dotyczące zgonów MAiD (eutanazji i samobójstw wspomaganych) w Ontario, wskazując, że od czasu legalizacji (17 czerwca 2016...

Zamknię­te sta­cje metra i czte­ry oso­by dźgnię­te nożem

Z powodu tłoku na ulicach podczas finału z udziałem Toronto Raptors około 12:30 po południu TTC zamknęło trzy stacje metra: Queen, Osgoode i Dundas....

Minął Rok — w Kon­gre­sie Polo­nii Kanadyjskiej

Minął rok od wybrania nowego Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Rok wypełniony intensywną pracą. Sprawozdanie z naszej działalności złożyliśmy wszystkim delegatom na zjeździe w...

Wszyst­ko przez nie­wy­ży­cie sek­su­al­ne i cho­ro­bę psychiczną…

Torontońska policja poinformowała w piątek, że zamachowiec, który 22 lipca 2018 r. strzelał do ludzi na ulicy Dunfort w Toronto 29-letni Faisal Hussain, którego...

W euro­pej­skich mia­stach lewa­cy bio­rą przy­kład z Ameryki

Anarchy exploding in Paris and other European capitals as the radical left and radical Muslim organizations are not missing the opportunity to create waves...

Poli­cja roz­pę­dzi­ła prze­ciw­ni­ków homo­pa­ra­dy w Białymstoku

Idących zwolenników ideologii LGBT "ochraniał" śmigłowiec Straży Granicznej Nad samym marszem lata śmigłowiec SG, skutecznie zagluszajac zarówno jego uczestników, jak i skandujących "wypierdalać" pic.twitter.com/fSYOpHD4Gy — Jakub...