Sunday, August 14, 2022

Czte­rech Pola­ków repre­zen­tu­je Kana­dę w Mistrzo­stwach Szybowcowych

Czterech polonijnych szybowników reprezentuje Kanadę na Mistzrostwach Szybowcowych Ameryk rozgrywanych w Rockton nieopodal Toronto. Szybownicy zapraszają do kibicowania:)

Pie­sza piel­grzym­ka do Midland jest w drodze

Jak donosi na swej stronie FB o. Janusz Błażejak w poniedziałek rano, wyruszyła tradycyjna 37 już Polonijna Pielgrzymka Piesza do Sanktuarium Męczenników Kanadyjskich w...

John Król: Gru­pa 17 Delhi

Delhi – kanadyjskie miasteczko znane jako zagłębie ontaryjskiego rolnictwa, centrum produkcji tytoniu, do niedawna jeszcze było sercem najbogatszego rolniczego regionu prowincji. W Delhi i okolicznych...
video

Toron­to śpie­wa (nie)zakazane piosenki

Wydarzenie poprzedziła Msza św. za dusze powstańców i za Polskę odprawiona przez emerytowanego biskupa diecezji hamiltońskiej Mateusz Ustrzyckiego. Wzięli w niej udział kombatanci, harcerze z ZHP pgK, przedstawiciele władz RP oraz organizacji polonijnych.

Niem­czyk: (Nie) zaka­za­ne pio­sen­ki… jeszcze?

Jeśli nie można o czymś mówić głośno, to w takim razie może trzeba to wyśpiewać? W takich czasach żyjemy. Po raz drugi, a może i...

Jekie­łek: War­szaw­ska radość porwa­ła inży­nie­rów do tań­ca w Par­ku Paderewskiego

4 godziny w ostatnią sobotę 20-go lipca w Parku Paderewskiego skojarzyły się autorowi z dawnymi czasami wycieczek turystycznych w PRL-u kiedy rozbawieni na biwaku...

Lep­szy niż Kloss

        Nie ma chyba nikogo, kto nie oglądałby choć jednego odcinka serialu „Stawka większa niż życie” z niezapomnianym Stanisławem Mikulskim w ikonicznej już roli kapitana...

Krzysz­tof Zarzec­ki nie żyje

17 lipca 2019 odszedł od nas Krzysztof Maciej Zarzecki - tłumacz, redaktor, wydawca, animator kultury Polonii Kanadyjskiej. Ur. 31 maja 1926 w Warszawie. Żołnierz AK,...

Har­cer­ska Akcja Let­nia 2019

       Jak co roku w Kanadzie na Kaszubach odbywa się akcja letnia Związku Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju i jak zwykle kulminacja...