Zwiększenie limitu roszczeń w sądach spraw drobnych w Ontario oferuje lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości – pisze Wiktoria Mlynarczyk, z kancelarii prawnej Malicki Sanchez Law

Co to jest sąd ds. drobnych roszczeń i jego zakres?
Sąd ds. drobnych roszczeń w Ontario – Ontario Small Claims Court -jest właściwy do orzekania w sprawie roszczeń o odszkodowanie pieniężne. Roszczenia zazwyczaj składane w sądzie ds. drobnych roszczeń obejmują; niezapłacone rachunki, niespłacone pożyczki, zaległy czynsz, czeki NSF (niewystarczające fundusze), szkody majątkowe, obrażenia ciała, zaniedbania, zastawy budowlane i naruszenie umów.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. maksymalna kwota, o jaką można się ubiegać w sądzie ds. drobnych roszczeń, wzrosła z 25 tys. do 35 tys.  dolarów

Co to oznacza dla stron sporu?
Zwiększona wysokość roszczeń, jakich można dochodzić, zapewnia społeczeństwu lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości, oferując bardziej skuteczny i niedrogi proces rozstrzygania sporów cywilnych.

W porównaniu z Superior Court of Justice, sąd drobnych roszczeń pozwala stronom zaoszczędzić pieniądze na reprezentacji i opłatach sądowych; a także zaoszczędzić czas dzięki przyspieszonym i bardziej uproszczonym procedurom sądowym. Sąd ds. drobnych roszczeń ma na celu pomóc stronom w rozwiązywaniu sporów poprzez obowiązkowe spotkanie ugodowe przed procesem.

Wiele roszczeń jest rozstrzyganych podczas konferencji ugodowych, które są organizowane znacznie wcześniej w porównaniu do dłuższych okresów oczekiwania w  Superior Court of Justice

Zwiększona kwota roszczenia w sądzie ds. drobnych roszczeń umożliwia na szerszy dostęp do bardziej sprawnego  i tańszego procesu sądowego. Sąd ds. drobnych roszczeń nie wymaga wielu formalnych kroków potrzebnych do rozpatrzenia sprawy przez Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, takich jak przesłuchania wstępne,  przedłożenie dokumentów lub obowiązkowa mediacja, i pozwala stronom na szybsze postępowanie lub całkowite uniknięcie procesu.

Kiedy w dniu 1 stycznia 2010 r. kwota roszczenia wzrosła z 10 tys. 25 tys. dol. , sąd ds. małych roszczeń rozpoznał znacznie  więcej spraw związanych z prawem pracy i odzyskiwaniem depozytów w real estate. Przy obecnym wzroście do 35 000 dol. oczekuje się, że w ten sposób rozstrzygnięte  zostanie więcej spraw dotyczących zastawów budowlanych (lien), czy też roszczeń dotyczących szkód wynikających z zaniedbań (negligence).

Przeniesienie spraw z Superior Court  do sądu ds. drobnych roszczeń, Small Claims Court
W celu przeniesienia toczącego się postępowania przed Superior Court of Justice do Small Claims Court jedna ze stron może wnieść wniosek o zgodę na przekazanie sprawy  lub, alternatywnie, wszystkie strony mogą uzgodnić takie na przekazanie. Wszelkie roszczenia przekraczające 35 tys. dol.  będą musiały zostać ograniczone. Opłata za transfer wynosi 99.00 dol.

Znaczenie szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości w Ontario
W jaki sposób podwyższenie limitu w sądach ds. drobnych roszczeń zapewni lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości?

Nowy limit umożliwi większej liczbie powodów dochodzenie roszczeń w ramach tańszego i przyspieszonego procesu sądowego; pozwoli  na prowadzenie sprawy z, lub bez reprezentacji prawnika, licencjonowanego asystenta prawnego lub studenta.

Oprócz korzyści oferowanych stronom, wzrost ten złagodzi obciążenie Superior Court of Justice, kierując więcej spraw do sądu ds. drobnych roszczeń, zapewniając tym samym mieszkańcom Ontario lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z Malicki Sanchez Law 905-274-1650 https://malickisanchezlaw.com/