Legalne kanadyjskie zatrudnienie wielu polskich fachowców jest w obecnym prawie imigracyjnym bardzo pomocne, a niekiedy właściwie obowiązkowo wymagane, by spełnić warunki programu stałego pobytu w grupie tak zwanych imigrantów ekonomicznych.

Większość polskich imigrantów, przybywających do Kanady na kontrakt pracy ma szanse otrzymać stały pobyt i jedynie przez zatrudnienie w kanadyjskiej firmie. Jest tez możliwość wylosowania kandydata poprzez programy nominacji prowincji lub zwyczajnie złożenia podania o pobyt w programie rezydencji, którejś z prowincji, jednak preferowani są kandydaci z oferta pracy w Kanadzie lub tacy, którzy już w Kanadzie legalnie pracowali. Można się oczywiście domyślić dlaczego-Kanada woli kandydatów, którzy będą ekonomicznie pożyteczni ( pracujących, płacących podatki).

Istnieją możliwości imigrowania także w tak zwanej klasie rodzinnej czy azylanckiej, ale ponieważ klasa ekonomiczna jest bardzo popularna wśród polskich imigrantów, o niej chciałabym dziś napisać.

Otrzymanie wizy pracy otwiera drzwi do korzystania z różnych programów, na przykład istnieje szansa otrzymania stałej rezydencji w tak zwanym programie Canadian Experience Class (program grupy doświadczonych), w programie Federal Skilled Worker (program wykwalifikowanych pracowników) oraz w licznych programach prowincyjnych, jak już wspomniałam. W dodatku rządy prowincji obok programów nominacji, wybierają sobie obecnie imigrantów z puli Express Entry i wtedy, kiedy punkty nie są wystarczające na program federalny.

Oczywiście spełnione muszą być określone kryteria programowe. Na przykład, jeśli ktoś przybywa do prowincji Ontario, musi pracować w zawodzie wykwalifikowanym, by móc starać się o stałą rezydencję w Kanadzie. Zatrudnienie np. w sklepie jako sprzedawca, praca jako kierowca lub w usługach sprzątających nie zakwalifikuje kandydata na pobyt stały. Osoba starająca się musi legalnie pracować przynajmniej rok, praca powinna być stała, niestety zatrudnienie jako podwykonawca (subcontract) nie zakwalifikuje kandydata na program Canadian Experience Class. Zatrudnienie na zlecenie (subcontract) jest bardziej samozatrudnieniem, nawet jeśli ktoś pracuje dla jednego zleceniodawcy.

Warto zauważyć ze prowincja Ontario poszerzyła listę zawodów, kwalifikujących się na stały pobyt i także w zawodach niewykwalifikowanych.

Wiza pracy i kanadyjskie zatrudnienie są także bardzo pomocne w programie punktowym, ponieważ za przepracowany czas w Kanadzie i za ofertę pracy otrzymuje się punkty/bonus.

The Immigration Network Canada

 Izabela Embalo

licencjonowany doradca imigacyjny

        416-515-2022.

www.emigracjakanada.net