Sponsorowanie-apelacje

Wiele osób uważa, że imigracyjne prawo łączenia rodzin to dość łatwa procedura. Wiele też osób jest przekonanych, że jeśli wyjdą za kanadyjskiego obywatela lub rezydenta, pobyt jest gwarantowany. Niestety, ale obecne prawo sponsorowania bliskich jest dość skomplikowane i aby otrzymać rezydencję kanadyjską w tym programie nie tylko należy spełnić określone prawne kryteria, ale także odpowiednio udokumentować wniosek. Jeśli urząd wymaga kwalifikacyjnej rozmowy, a teraz odbywa się ona także telefonicznie, i sponsor oraz osoba sponsorowana nie zrobią pozytywnego wrażenia na urzędniku, np. nie odpowiedzą w miarę poprawnie na pytania, pobyt może zostać osobie sponsorowanej odmówiony. Podobnie, jeśli sponsoruje się rodziców. Tu przyczyny sa oczywiście inne.

Odwołania pierwszego stopnia przeprowadza się w trybunale imigracyjnym Immigration Appeal Division. Zawiadomienie o apelacji musi być złożone w ciągu 30 dni od określonego czasu od daty otrzymania pisemnej negatywnej decyzji. Apelacje przeprowadza sponsor, a nie osoba sponsorowana. Nie wszyscy kwalifikują się do odwołania (osoby sponsorowane), np. wnioskodawcy, którzy mają poważne wyroki karne lub którzy dokonali wykroczenia podania nieprawdziwych informacji we wniosku lub dokumentacji, ewentualnie w czasie przesłuchania, tracą prawo do apelacji.​

​Jakie sprawy są najczęściej odwoływane? Przypadki odmowy ze względu na posądzenie przez władze imigracyjne, że małżeństwo nie jest prawdziwe i wzięte jedynie w celu otrzymania pobytu stałego w Kanadzie.​

 


Podobnie apeluje się sprawy braku odpowiednich dochodów, czy złego stanu zdrowia członków rodziny.  Ważne jest, że w trakcie odwołania można przywołać tak zwane względy humanitarne, które są brane pod uwagę przez decydującego w sprawie przedstawiciela trybunału, na przykład dobro dziecka czy rozbicie rodziny. ​

A zatem, jeśli odmawia się kanadyjskiemu sponsorowi sprowadzenia na stałe starszej matki ze względu na brak odpowiednich dochodów, trybunał może brać pod uwagę to, że osoba jest zupełnie samotna, czy sponsor w momencie odwołania ma już wystarczający dochód itp.​

Na odwołanie można czekać dość długo-rok lub więcej, więc sytuacja finansowa sponsora może zmienić się na lepszą. ​

Proszę też pamiętać, że w przypadku składania podania o sponsorstwo żony, konkubiny, męża, konkubenta, dziecka w wieku zależnym nie trzeba mieć dużych dochodów. Dość wysokie dochody muszą być na przykład wykazane w sprawach sponsorstwa rodziców, dziadków.​

Osobiście uważam, że należy unikać apelacji, choć są sytuacje, że dopiero na poziomie odwołania decyzji i wtedy, kiedy można poprosić o humanitarne względy, sprawę można wygrać. Osoby ubiegające się poza Kanadą mają możliwość odwołania się do Immigration Appeal Division -mniej formalną procedurą. Niekiedy też jest możliwość załatwienia pozytywnej decyzji poprzez rozmowę z przedstawicielem rządu Kanady – mediacja (Alternative Dispute Resolution). Inną możliwością złożenia apelacji jest odwołanie w Sądzie Federalnym.

​Izabela Embalo

licencjonowany doradca imigracyjny

tel. 416-5152022

email: emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net