Łoso­sie idą w Cre­dit River

Łoso­sie wra­ca­ją do gniazd 🙂