Tarnów – Oświęcim czerwiec 2021 r.

Za kilka dni przypada 81. rocznica pierwszego transportu do KL Auschwitz.
Na wniosek Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich datę 14 czerwca,
rocznicę owej pierwszej deportacji – z więzienia w Tarnowie do KL Auschwitz – 728
pierwszych polskich więźniów politycznych, Sejm RP w 2006 r. ustanowił Narodowym
Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów
Zagłady.

Najniższe z szacunków wskazują, że KL Auschwitz pochłonął co najmniej 1,1 mln
osób: około 960 tys. Żydów z całej Europy (w tym ponad 300 tysięcy obywateli
polskich pochodzenia żydowskiego), około 75 tys. Polaków ze 150 tys.
deportowanych, 21 tys. Romów, 15 tys. jeńców radzieckich i około 10 – 15 tys.
więźniów innych narodowości.

Przez pierwsze dwa lata do obozu trafiali głównie Polacy, przede wszystkim
zaangażowani w ruch oporu, w tym inteligencja, młodzież i harcerze. Wysyłani byli
do obozu także za pomoc Żydom, albo w wyniku łapanek ulicznych, powszechnie
stosowanych przez Niemców form terroru w ramach tzw. odpowiedzialności
zbiorowej. Od połowy 1942 roku, w rezultacie ustaleń najwyższych funkcjonariuszy
aparatu III Rzeszy, podczas konferencji w Wannsee, KL Auschwitz II Birkenau stał się
centrum tzw. „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endlösung der
Judenfrage).

Od lat w sposób skandaliczny i nagminny w mediach światowych i przez różne osoby
publiczne, używane są takie określenia jak „polskie obozy zagłady” czy „polskie
obozy koncentracyjne”. Niestrudzenie i metodycznie musimy podejmować wszelkie
starania o zachowanie pamięci o ofiarach i przekazywanie rzetelnej wiedzy o polskiej
martyrologii w KL Auschwitz oraz innych niemieckich obozach śmierci. Obchody
Narodowego Dnia Pamięci 14 czerwca stwarzają znakomitą okazję do takiej właśnie
aktywności.

Sygnatariusze Apelu zwracają się niniejszym do najważniejszych osób w państwie,
instytucji publicznych oraz do środowisk dziennikarskich, aby na znak pamięci o
więzionych, męczonych i mordowanych w niemieckich obozach rodakach, w dniu 14
czerwca każdego roku i w związku obchodzonym wówczas Narodowym Dniem Pamięci
podjąć wszelkie starania, mające na celu wyeksponowanie w jak największym
stopniu w przestrzeni publicznej symbolu „czerwonego trójkąta z literą P”,
stanowiącego oznaczenie Polaków – więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych.
Apel dotyczy również eksponowania tego znaku w przestrzeni medialnej – w
materiałach prasowych, winietach serwisów internetowych i różnorodnych audycjach
a także dodania go w tym dniu obok logo emitowanych kanałów tv.
Mamy nadzieję, że dzięki przykładowi osób i instytucji publicznych, o który
apelujemy, znak ten systematycznie i konsekwentnie utrwalał się będzie w
świadomości społecznej, jak np.: „żonkil” – symbol pamięci o żydowskich bohaterach
powstania w warszawskim getcie, czy „kotwica” – symbol Polski Walczącej,
wykorzystywana m.in. przy okazji kolejnych rocznic powstania warszawskiego.
Pamiętając o wszystkich ofiarach – dajmy wspólne świadectwo pamięci o polskiej
części historii Auschwitz i innych niemieckich obozów.

Podpisali:
depozytariusze Testamentu więźniów pierwszego transportu
Krzysztof Utkowski
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Rodzin Oświęcimskich
Piotr Dziża
Fundacja PRO PATRIA SEMPER
Ryszard Lis
Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem – Pamięć o KL Auschwitz O/ Tarnów
Stowarzyszenie Rodzin Polskich Ofiar Obozów Koncentracyjnych