– Leszek Samborski, Mississauga

Mamy teraz okres Świąt Bożego Narodzenia i w tym czasie śpiewamy tylko kolędy. Jest wiele polskich kolęd, jednak wybrałem tylko jedną z nich, a mianowicie „Bóg się rodzi”. Dlaczego akurat tę? W Polsce jest ponad 30 regionów folklorystycznych ze swoimi zwyczajami , strojami i muzyką. Mamy 5 narodowych tańców polskich: kujawiak, polonez, mazur, oberek i krakowiak. W każdym rejonie występuje polonez. Nazwa polonez pochodzi z francuskiego polonaise, króre wymawia się właśnie polonez, co oznacza polski. Jest to taniec korowodowy. Byłem uczestnikiem wielu festiwali folklorystycznych w wielu krajach na świecie. Obowiązkową częścią festiwali są korowody i zawsze szliśmy w rytm muzyki poloneza „Pożegnanie ojczyzny”. Wszyscy się dziwili jak można iść na 3. Prawa noga, lewa, i potem co? No więc początek taktu wychodził raz na prawą nogę raz na lewą.

Oto tekst „Bóg się rodzi”:

Poniżej kontynuacja tekstu
  1. Bóg się rodzi, moc truchleje

Pan niebiosów obnażony.

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony.

Wzgardzony, okryty chwałą.

Śmiertelny Król nad wiekami,

A słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

  1. Cóż masz niebo nad ziemiany?

Bóg porzucił szczęście swoje,

Wszedł między lud ukochany,

Dzieląc z nim trudy i znoje.

Niemało cierpiał niemało,

Żeśmy byli winni sami.

A słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

 

  1. W nędznej szopie urodzony,

Żłób Mu za kolebkę dano.

Cóż jest czym był otoczony?

Bydło, pasterze i siano.

Ubodzy, was to spotkało

Witać Go przed bogaczami

A słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

  1. Potem i króle widziani

Cisną się między prostotą,

Niosąc dary panu w dani:

Mirrę, kadzidło i złoto,

Bóstwo razem to zmieszało

Z wieśniaczymi ofiarami,

A słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

  1. Podnieś rękę Boże Dziecię,

Błogosław ojczyznę miłą,

W dobrych radach, w dobrym bycie

Wspieraj jej siłę swą siłą.

Dom nasz i majętność całą

I wszystkie wioski z miastami,

A słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami.

Tekst: Fr. Karpiński

Muz.: Mioduszewski (1838)