Mississauga: Świat pod wieczór jest piękny

Mis­sis­sau­ga w sobot­ni wie­czór zaczy­na oddy­chać świe­żym powie­trzem w Port Cre­dit — tłu­my ludzi