Zda­rze­nie mia­ło miej­sce w czwar­tek przed połu­dniem. N amiej­scu jest policja.

 

Kato­lic­ki ksiądz z Mis­sis­sau­gi kry­ty­ko­wa­ny za kaza­nie na temat LGBTQ i szkół rezydenckich