Niestrudzona propagatorka pamięci o Kresach i emigracji wojennej, wieloletnia działaczka Fundacji Mickiewicza, autorka – wraz z mężem Krzysztofem – książki „Kresowianie za oceanem”, polska patriotka Anna Alwast  odeszła do Pana, w niedzielę 10 października w szpitalu w Gdańsku, gdzie przebywała od soboty. Odeszła nagle.


Ocalmy dziedzictwo Kresów – O nowej książce „Kresowianie za oceanem” z Autorami rozmawia Andrzej Kumor