Koniec sta­re­go roku w Prze­my­ślu i począ­tek nowe­go w Bieszczadach.
fot. Kata­rzy­na Nowosielska-Augustyniak