RCMP zauważa, że na Jukonie zaczyna kwitnąć przestępczość zorganizowana. Policja zwraca uwagę na problem narkotyków i uzależnienia od opioidów. Odsetek przypadków śmiertelnych z powodu przedawkowania na Jukonie jest ponad dwa razy większy niż w pozostałej części Kanady.

„Działalność zorganizowanych grup przestępczych związana z nielegalnymi narkotykami niesie ze sobą poważne koszty dla społeczności lokalnych. Ten koszt rośnie, gdy grupy przestępcze zaczynają działać coraz bardziej prężnie, pisze RCMP w swoim raporcie. „Szacuje się, że w 2021 roku koszt Jukonu związany z nielegalnymi narkotykami wyniósł 113 milionów dolarów. Według prognoz kwota ta może dojść do 127 milionów pod koniec 2023 roku. Koszty kryzysu opioidowego w 2023 roku są szacowane na 90 milionów.

Zdaniem policji na terenie Jukonu działa co najmniej pięć organizacji przestępczych. W zeszłym roku ich przychody były generowane głównie z przemytu kokainy i opioidów. Rynek opioidów na Jukonie się rozrasta, jako że rośnie liczba osób uzależnionych. Dzięki temu zorganizowane grupy przestępcze ugruntowują swoją pozycję na tym obszarze, tłumaczy RCMP.

Policja zwraca uwagę na specyfikę położenia geograficznego Jukonu, który jest stosunkowo duży, słabo zaludniony i odległy. Większość działalności przestępczej skupia się przy granicy z Kolumbią Brytyjską, ale Jukon ma też długa granicę z Alaską, co sprzyja przemytowi międzynarodowemu.