Tuesday, November 30, 2021

Koro­na­wi­rus — powtór­ka z 1918 roku? Zrób zapa­sy, bądź goto­wy, zacho­waj spokój!

Dzisiaj nie jesteśmy lepiej przygotowani niż wtedy  na wielką pandemię grypy w 1918 r. pisze Jane Orient prezes Doctors for Disaster Preparedness Skoncentrowane przypadki kilkunastu...

Poja­wia­ją się pierw­sze pomy­sły na wypła­ce­nie Żydom “odszko­do­wań”

Michał Szułdrzyński pisze w Rzeczpospolitej: Weźmiemy od Niemców, to i oddajmy Żydom i przytacza głosy sugerujące oddanie Żydom połowy uzyskanych odszkodowań...  Czy polskie "elity"...

Pro­ce­du­ra wobec oso­by podej­rza­nej o Covid19 — przy­trzy­mać, unie­ru­cho­mić, przy­mu­so­wo podać leki…

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSOBY PODEJRZANEJ O COVID-19 LUB Z POTWIERDZONYM JEJ ROZPOZNANIEM Z DNIA 13 MARCA 2020 R. https://www.straz.gov.pl/Koronawirus/Procedura_postepowania_w_stosunku_do_osoby_podejrzanej_o_COVID_19

Wybuch epi­de­mii COVID wśród w peł­ni zaszcze­pio­nych pacjen­tów pod­wa­ża teo­rię odpor­no­ści stad­nej uzy­ska­nej przez...

Wybuch zachorowań szpitalnych wywołany przez wariant SARS-CoV-2 Delta w silnie zaszczepionej populacji, Izrael, lipiec 2021 r. Na portalu https://www.eurosurveillance.org/ ukazał się tekst analizujący wybuch...

Goniec – Foto. Wideo. Marsz po wol­ność Warszawa

Kilka tysięcy osób usiłowało protestować w Warszawie przeciwko bezsensownej polityce PiS wobec ''pandemii''. Policja z polecenia PiS dzielnie, choć niezbyt brutalnie pacyfikowała protest, by...

Nie będzie powro­tu do wol­no­ści – Ernst Wolff, autor „Wolff of Wall Stre­et” w roz­mo­wie...

Michael Mross: Witam „Wolffa z Wall Street”, chciałbym porozmawiać o tym, jak kryzys będzie przebiegał tutaj (w Niemczech) i globalnie, zwłaszcza jeśli chodzi o...

Zawie­szo­ny pro­fe­sor Uni­ver­si­ty of Cali­for­nia, Los Ange­les otrzy­mał ochro­nę policyjną

Zawieszony profesor UCLA  objęty ochroną policyjną twierdzi, że został "rzucony na pożarcie gniewnego motłochu” po tym, jak odmówił łagodnego oceniania czarnych studentów po śmierci...

Pol­skie wła­dze zigno­ro­wa­ły obcho­dy “Krwa­wej niedzieli”

Na Skwerze Wołyńskim w Warszawie, przed pomnikiem upamiętniającym ofiary ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, na polskiej ludności Kresów odbyły się  w piątek 11 lipca...

60. rocz­ni­ca śmier­ci gen. Hallera

Józef Haller von Hallenburg  (ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach, zm. 4 czerwca 1960 w Londynie) – generał broni Wojska Polskiego, Naczelny Dowódca wszystkich...

Czym Kon­fe­de­ra­cja róż­ni się od PiS‑u

Wiele osób pyta, no dobrze, ale czym Konfederacja różni się od PiS? Dlaczego miałbym na nią głosować? Ponieważ sobotnia konwencja programowa Konfederacji została przemilczana przez...