Tuesday, June 28, 2022

Kana­da daje milio­ny na szcze­pion­kę dla najbiedniejszych

Kanada przeznaczy 300 milionów dolarów na międzynarodową inicjatywę mająca na celu walkę z COVID-19. Premier Justin Trudeau przyłączył się do grona przywódców państw, aktywistów...

Całe Onta­rio w dru­giej fazie odmra­ża­nia. Coraz mniej nowych przy­pad­ków COVID-19

We wtorek o 12:01 w nocy Leamington i Kingsville weszły w druga fazę odmrażania gospodarki. Pozostałe części regionu Windsor-Essex mogły nieco poluzować restrykcje już...

Kie­row­cy cię­ża­ró­wek umó­wie­ni pod Par­la­men­tem na 28 stycznia

Po tym jak kanadyjska Agencja Zdrowie Publicznego ogłosiła, że kierowcy ciężarówek z zagranicy od 15 stycznia będą mogli wjeżdżać do Kanady tylko wtedy, gdy...

Praw­dzi­wy wskaź­nik zaka­żeń COVID-19 w Kana­dzie otrzy­ma­my w poło­wie lip­ca na pod­sta­wie testów odpor­no­ści...

Wyniki w innych krajach sugerują, że wskaźnik infekcji jest znacznie wyższy niż liczba potwierdzonych przypadków, co m.in. oznaczłoby o wiele niższą śmiertelność. Krajowa grupa zadaniowa...

Przez pomył­kę nie roz­cień­czy­li szczepionki

W klinice szczepień w regionie York "z powodu błędu administracyjnego" podano pacjentom nierozcieńczone dawki szczepionki Pfizera przeciwko COVD-19. Rzecznik prasowy regionu potwierdził, że miało...

Otta­wa roz­wa­ża otwar­cie drzwi dla miesz­kań­ców Hongkongu

Ustawa wprowadzona 30 czerwca nakłada na wszystkich mieszkańców Hongkongu zakaz działalności politycznej, którą Pekin uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe...

COVID jak prze­zię­bie­nie – nowe podej­ście Kolum­bii Brytyjskiej

W Kolumbii Brytyjskiej pacjenci, którzy nie mają COVID-19, mogą być umieszczani w salach szpitalnych razem z zakażonymi. Główna urzędnik medyczna prowincji, dr Bonnie Henry,...

Msza św. tak, ale bez komunii

Alberta wydała zalecenia, w których zezwala katolickim kościołom na odprawianie Mszy św., ale zakazuje udzielania komunii i wspólnego śpiewu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w...

51-let­ni nauczy­ciel w szko­le śred­niej w Mis­sis­sau­dze oskar­żo­ny o seks z 17-let­nią uczennicą

Nauczyciel w szkole średniej w Mississaudze, 51-letni mężczyzna z Guelph, został oskarżony o napaść seksualną i wykorzystywanie seksualne po tym, jak rzekomo miał niewłaściwe...

Naukow­cy, leka­rze i praw­ni­cy pocho­dze­nia żydow­skie­go upo­mi­na­ją pre­mie­ra Trudeau

Grupa 23 naukowców, lekarzy i prawników pochodzenia żydowskiego napisała list do premiera Trudeau, podkreślając, że czuje się mocno zaniepokojona tym, jak premier przedstawia protestujących...