Tuesday, November 30, 2021

Kana­da daje milio­ny na szcze­pion­kę dla najbiedniejszych

Kanada przeznaczy 300 milionów dolarów na międzynarodową inicjatywę mająca na celu walkę z COVID-19. Premier Justin Trudeau przyłączył się do grona przywódców państw, aktywistów...

Całe Onta­rio w dru­giej fazie odmra­ża­nia. Coraz mniej nowych przy­pad­ków COVID-19

We wtorek o 12:01 w nocy Leamington i Kingsville weszły w druga fazę odmrażania gospodarki. Pozostałe części regionu Windsor-Essex mogły nieco poluzować restrykcje już...

Praw­dzi­wy wskaź­nik zaka­żeń COVID-19 w Kana­dzie otrzy­ma­my w poło­wie lip­ca na pod­sta­wie testów odpor­no­ści...

Wyniki w innych krajach sugerują, że wskaźnik infekcji jest znacznie wyższy niż liczba potwierdzonych przypadków, co m.in. oznaczłoby o wiele niższą śmiertelność. Krajowa grupa zadaniowa...

Otta­wa roz­wa­ża otwar­cie drzwi dla miesz­kań­ców Hongkongu

Ustawa wprowadzona 30 czerwca nakłada na wszystkich mieszkańców Hongkongu zakaz działalności politycznej, którą Pekin uważa za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Minister spraw zagranicznych Kanady Francois-Philippe...

Msza św. tak, ale bez komunii

Alberta wydała zalecenia, w których zezwala katolickim kościołom na odprawianie Mszy św., ale zakazuje udzielania komunii i wspólnego śpiewu. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w...

51-let­ni nauczy­ciel w szko­le śred­niej w Mis­sis­sau­dze oskar­żo­ny o seks z 17-let­nią uczennicą

Nauczyciel w szkole średniej w Mississaudze, 51-letni mężczyzna z Guelph, został oskarżony o napaść seksualną i wykorzystywanie seksualne po tym, jak rzekomo miał niewłaściwe...

Żydow­ska Loża Bnai Brith oskar­ża Goń­ca o “rażą­cy anty­se­mi­tyzm” i kie­ru­je spra­wę na policję

We czwartek na stronie https://www.bnaibrith.ca ukazała się notka informująca o wynikach śledztwa przeprowadzonego przez Bnai Brith wobec naszego tygodnika, strony internetowej i materiałów video,...

Dzie­siąt­ki tysię­cy pro­te­sto­wa­ły w Mont­re­alu prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom covidowym

W sobotę po południu 13 marca tysiące ludzi przemaszerowało  w centrum Montrealu przeciwstawiając się ograniczeniom pandemicznym w Quebecu. Wiele osób w tłumie nie miało masek....

Zabi­ta w wypad­ku Polka była nauczy­ciel­ką w szko­le podstawowej

37-letnia Polka Karolina Ciasullo, która zginęła wraz z trzema małymi córkami w wypadku samochodowym w Brampton w czwartek, była nauczycielką w katolickim  kuratorium w...

Onta­rio: Gorą­co, mało opa­dów i wilgotno

Znaczna część Ontario pozostaje w pierwszym tygodniu lipca 2020 pod wpływem gorącego powietrza a temperatury i wartości humidexu będą wzrastać. Ostrzeżenia przed upałem będą obowiłązywać...