Stany Zjednoczone wprowadzą zniesienie wymogu posiadania wiz wjazdowych przez obywateli Polski.  Oznacza to, iż Polska zostanie dołączona do amerykańskiego tzw. Visa Waiver Program, w którym obecnie uczestniczy 38 krajów.

Jakie są aspekty prawne Visa Waiver Program i jak ma się on do tradycyjnego programu wizowego Wiz B1/B2?

Visa Waiver Program umożliwia uprawnionym obywatelom wyznaczonych krajów podróżowanie do Stanów Zjednoczonych bez wizy w celach turystycznych lub biznesowych na pobyty nie przekraczające 90 dni.  Program ten może być również wykorzystany dla celów tranzytowych do przejazdu przez Stany Zjednoczone.

Aby skorzystać z Visa Waiver Program podróżujący musi być zakwalifikowany przy pomocy elektronicznego systemu ESTA (Electronic System for Travel Authorization).

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W celu uzyskania aprobaty, podróżujący wypełnia internetową ankietę podając swoje dane osobowe i paszportowe, informacje dotyczące chorób zakaźnych, karalności za czyny kryminalne, historię odmów aplikacji o wizę lub deportacji, oraz dane dotyczące planu wizyty w Stanach Zjednoczonych lub przejazdu przez ten kraj.   Cała komunikacja w systemie ESTA odbywa się w języku angielskim.  Koszt złożenia aplikacji wynosi $4.00 plus dodatkowe $10.00 w przypadku uzyskania zgody.  System ESTA powinien udzielić odpowiedzi do 72 godzin.  Często okres jest dużo krótszy; odpowiedź jest niemal natychmiastowa.  Osoba aplikująca do ESTA może być zakwalifikowana, może uzyskać odpowiedź, że jej aplikacja jest w toku, lub uzyskać decyzję odmowną.Zatwierdzona aplikacja ESTA nie jest wizą, jest zgodą na wjazd w ramach Visa Waiver Program.  Mimo, że w praktyce daje podróżującemu podobne przywileje jak Wiza B1/B2, są jednak znaczące różnice.  Po pierwsze, posiadacze Wiz B1/B2 najczęściej posiadają wizy z ważnością na okres do 10 lat od chwili wydania.  Zgoda w Visa Waiver Program jest ważna przez okres 2 lat.  Po drugie, Wiza B1/B2 nie traciła ważności w przypadku uzyskania nowego paszportu przez podróżującego.  Zgoda na wjazd w Visa Waiver Program musi być uzyskiwana w takiej sytuacji ponownie.  Po trzecie, posiadacze Wiz B1/B2 mogli przebywać w Stanach Zjednoczonych do 6 miesięcy (chyba, że ich pobyt został ograniczony na okres krótszy przez urzędnika imigracyjnego w chwili wjazdu do Stanów Zjednoczonych).  Pobyt w programie Visa Waiver Program jest ograniczony do 90 dni kalendarzowych.

Osoby, które posiadają ważną Wizę B1/B2, nie muszą ubiegać się o zgodę w systemie ESTA – będą mogły nadal podróżować do Stanów Zjednoczonych na podstawie ważnej wizy.

Dla osób, które planują przebywać w Stanach Zjednoczonych przez okres dłuższy niż 90 dni, fakt posiadania wizy jest o wiele korzystniejszy niż podróż w ramach Visa Waiver Program.  W uzasadnionych przypadkach można w dalszym ciągu o taką wizę wystąpić.  Należy jednak pamiętać, iż ponieważ aplikacja w systemie ESTA jest składana internetowo, można ją złożyć w dowolnym miejscu na świecie.  Aplikacja o wizę będzie tymczasem najczęściej załatwiona odmownie, gdy chce się ją złożyć w kraju innym niż kraj danego obywatela.  Należy również pamiętać, że w przypadku odmowy wizy, aplikacja w systemie ESTA będzie również najprawdopodobniej odrzucona.

Fakt posiadania wizy lub pozytywnej decyzji w ESTA jedynie upoważnia podróżnego do wejścia na pokład przewoźnika w celu podróży do Stanów Zjednoczonych.  Fakt posiadania wizy lub posiadania zgody w systemie ESTA nie gwarantuje, iż oficer imigracyjny wpuści podróżującego do kraju.  Decyzja ostateczna należy do tego oficera.  A zatem warto jest mieć w czasie podroży dokumenty lub dane potwierdzające cel przyjazdu.

Zgody w systemie ESTA są przekazywane elektronicznie do miejsc kontroli migracyjnej Stanów Zjednoczonych.  A zatem nie jest konieczne posiadanie wydruku zgody w tym systemie.  Jednak wskazanym jest zrobienie tego przynajmniej przy pierwszej podroży.

Co zrobić w przypadku odmowy w systemie ESTA?  Należy złożyć formalną aplikację o Wizę B1/B2 we właściwej placówce dyplomatycznej.

Na zakończenie należy podkreślić, że zbyt częste podróże w ramach Visa Waiver Program w krótkich odstępach czasu na okresy w pełnym lub prawie pełnym wymiarze 90 dni z małymi przerwami pomiędzy podróżami mogą spowodować, iż oficer imigracyjny dojdzie do wniosku, iż podróżujący przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych w celach innych niż turystyka lub biznes i może domówić wjazdu.  Taka odmowa może się równać z poważnym orzeczeniem o inadmissibility danej osoby do wjazdu do Stanów Zjednoczonych na przyszłość co bardzo komplikuje dalsze relacje tej osoby z prawem imigracyjnym tego kraju.

Janusz Puzniak

Barrister and Solicitor

905-890-2112

416-999-3023 

 

Nie kijem go to pałką, czyli o zniesieniu wiz do USA