Największe lotnisko w Kanadzie przyjmuje nowe procedury lądowania w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i hałasu powodowanego przez nisko lecące samoloty. Nav Canada, korporacja, która zarządza cywilnym systemem nawigacji powietrznej w kraju, poinformowała, że nowe praktyki na międzynarodowym lotnisku Toronto Pearson zmniejszą zużycie paliwa i liczbę nisk latających samolotów  nad pobliskimi obszarami mieszkalnymi.

Krajowa agencja nawigacyjna twierdzi, że Pearson wykorzystuje obecnie dane satelitarne i nowoczesne systemy zarządzania lotem, aby sprowadzać samoloty przybywające w tym samym czasie na równoległe pasy startowe po bardziej bezpośrednich trasach.

“Naszym celem jest zapewnienie tranzytu samolotów do miejsca przeznaczenia na możliwie najbezpieczniejszej i najbardziej wydajnej trasie, przy jednoczesnym poszanowaniu lokalnych społeczności i zmniejszeniu ogólnego wpływu na środowisko” – napisał w oświadczeniu dyrektor programu Nav Canada, Blake Cushnie.

“Projekt w Toronto Pearson ma na celu osiągnięcie tego celu i wierzymy, że ta koncepcja ostatecznie stanie się nową normą na innych głównych międzynarodowych lotniskach na całym świecie”.

Wcześniej samoloty lądujące jednocześnie na równoległych pasach startowych były oddzielone odległością, która wymagała od niektórych samolotów latania na małej wysokości lub po dłuższej trajektorii, aby utrzymać ich separację.

Samoloty zbliżające się do lotniska z południa będą teraz mogły latać wyżej niż poprzednio, co według Nav Canada zmniejszy hałas w niektórych miejscowościach.