Ustawa przedłożona przez premier Alberty Danielle Smith dałaby jej gabinetowi nowe uprawnienia do ominięcia zgromadzenia ustawodawczego i jednostronnej zmiany przepisów prowincjonalnych.

Środek ten jest opisany w punkcie pierwszym ustawy o, suwerenności Alberty w ramach United Canada Act, przedłożonej we wtorek w legislaturze prowincjonalnej.

Ustawa opisuje, w jaki sposób rząd Alberty planuje wstrzymać się od egzekwowania ustawodawstwa federalnego, polityki lub programów, które uzna za “szkodliwe” dla interesów Alberty lub naruszające konstytucyjny podział władzy.
Smith przedstawiła ustawę o suwerenności we wtorek po południu, krótko po tym, jak została zaprzysiężona jako posłanka dla okręgu Brooks-Medicine Hat. Czterotygodniowe jesienne posiedzenie ustawodawcze rozpoczęło się od mowy tronowej i ma zakończyć się tuż przed Bożym Narodzeniem.

Smith poleciła ministrom swojego gabinetu, aby wskazali federalne  ingerencje w jurysdykcję prowincji, i stworzyli specjalne rezolucje, które zostaną wprowadzone i omówione podczas wiosennej sesji legislacyjnej w 2023 r.

Ustawodawstwo pozwoliłoby gabinetowi nakazać podmiotom prowincjonalnym, w tym gminom, miejskim siłom policyjnym, instytucjom policealnym, okręgom szkolnym i regionalnym organom ds. Zdrowia, aby nie egzekwowały przepisów federalnych. Gabinet może również nakazać ministrowi wydanie zarządzenia lub dyrektywy.

Ustawa milczy na temat tego, co się stanie, jeśli jakakolwiek organizacja odmówi przestrzegania dyrektyw rządu i nadal będzie przestrzegać prawa federalnego.

Wszelkie środki podejmowane przez rząd muszą być zgodne z konstytucją i nie mogą podważać praw rdzennej ludności. Rząd twierdzi, że będzie respektował orzeczenia sądowe, które uznają jego działania za niekonstytucyjne.

Komentując propozycję premier Trudeau stwierdził, że kwestie gospodarcze są bardziej palące niż ustawa o suwerenności Alberty, mimo, że jeden z ministrów federalnych nazwał proponowane ustawodawstwo “atakiem na jedność narodową”

Ustawa Alberta Sovereignty Within a United Canada Act – która została złożona we wtorek w legislaturze Alberty – była centralnym punktem kampanii premier Danielle Smith na przywództwo w rządzącej Zjednoczonej Partii Konserwatywnej.

Trudeau nie przedstawił opinii na temat ustawodawstwa, gdy zapytano go o to we wtorek po południu przed złożeniem ustawy. Zamiast tego premier powiedział, że skupi się na miejscach pracy i gospodarce. “Na tym koncentrują się Albertczycy, na tym zamierzam się skupić” – powiedział Trudeau dziennikarzom przed Izbą Gmin.