Wednesday, December 1, 2021
video

Stra­ża­cy tre­no­wa­li ratow­nic­two wod­ne na Cre­dit River

W środę strażacy zMississaugi szkolili się w ratownictwie wodnym w Credit River na odcinku orzy Dundas St w Erindale Park. Podobno przy obecnym stanie...
video

Mia­mi — hur­to­we ceny i Eden Gar­den — zdro­we jarzy­ny i owo­ce: pod jed­nym...

Zdrowe jarzyny i owoce z Eden Garden oraz hurtowe ceny w Miami - świetna kombinacja! (adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({});
video

Eli­za­beth Ascher — “mat­ka” Armii Hal­le­ra zako­cha­na w Polsce

Roman Baraniecki:Tego rodzaju wydarzenia służą temu, żeby to właśnie Kanadyjczycy byli dumni z tego powodu, że my jesteśmy częścią ich kultury. Dla nas, Polaków,  historia...
video

Caras­sau­ga — pawi­lon pol­ski: mniej tego same­go, co w roku ubiegłym

Jak co roku w na lodowisku w Mississauga Valley Community Centre – przy 1275 Mississauga Valley Blvd otwarty był polski pawilon Mississaugi, praktycznie w...
video

Zakoń­cze­nie klas 8 w pol­skich szko­łach podstawowych

Doroczna uroczystość pożegnania uczniów klas 8-mych polskich sobotnich szkół podstawowych w Ontario. W sobotę odprawiona została w kościele Maksymiliana Kolbego Msza św. dziękczynna o...
video

Wybo­ry do Euro­par­la­men­tu — rela­cja z Toronto

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych w Kanadzie odbywało się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego....
video

75. rocz­ni­ca Mon­te Cas­si­no w Par­ku Paderewskiego

  18 maja 1944 polscy żołnierze II Korpusu pod dowództwem gen. Władysława Andersa, podporządkowani 8 Armii Brytyjskiej, zatknęli polską flagę na ruinach klasztoru Benedyktynów na...
video

Kar­ta Praw Cyfro­wych i pol­ski kra­jo­braz poli­tycz­ny — komen­tu­je Andrzej Kumor

W Kanadzie będziemy mieli cenzurę mediów społecznościowych, a w Polsce być może koalicję PiS z Konfederacją, czy coś to zmieni w obecnych uwikłaniach niepodmiotowego...
video

Dobrych kapła­nów wspie­rać, zdraj­ców wyrzucać

Katolicy i Kościół katolicki są obiektem ataku, księża pedofile to zdrajcy, którzy sprzedają owce wilkowi - trzeba ich eliminować ze wspólnoty. Bo otwierają furtkę...
video

Rosz­cze­nia żydow­skie, czy­li: pie­nią­dze lubią spokój

W Warszawie przeszła, demonstracja kilkudziesięciu tysięcy Polaków przeciwko bezzasadnym roszczeniom żydowskim. Polskie MSZ w związku z izraelską notatką medialną o przyjeździe do Polski delegacji...