Monday, October 3, 2022

Jeśli ktoś ma zdję­cia znisz­czeń dozna­nych od poli­cji pod­czas Fre­edom Convoy lub doświad­czył poli­cyj­nej...

Calling all Freedom-Friends! Anyone who was in Ottawa for the Convoy: we're gathering testimonies to be formatted into affidavits which will be gathered into...

Iwer­mek­ty­na zmniej­sza ryzy­ko zgo­nu z powo­du COVID o 92%, wyni­ka z recen­zo­wa­ne­go badania

Nowe recenzowane badanie wykazało, że regularne stosowanie iwermektyny zmniejsza ryzyko zgonu z powodu COVID-19 o 92%. Obszerne badanie zostało przeprowadzone przez dra Flávio A. Cadegiani,...

Oli­vier Ran­co­urt: Cana­da must begin to export gre­en ener­gy natu­ral gas to Europe

By Olivier Rancourt on September 2, 2022No Comment Not to do so hurts us, our allies and the environment   German Chancellor Olaf Scholz recently completed a trip to Canada...

Fog Reve­al Tool zapew­nia orga­nom ści­ga­nia tani dostęp do śle­dze­nia loka­li­za­cji ze...

Firma Fog Data Science sprzedaje dostęp do miliardów danych lokalizacyjnych z ponad 250 milionów smartfonów lokalnym, stanowym i federalnym organom ścigania w całych Stanach...
video

Arte­mis nadal na Zie­mi. Do trzech razy sztuka?

Po raz drugi w ciągu pięciu dni, NASA w sobotę wstrzymała odliczanie i odłożyła planowaną próbę uruchomienia debiutanckiego lotu testowego swojej gigantycznej rakiety nowej...

Amend­ments to Cana­dian Cri­mi­nal Code (effec­ti­ve June 23, 2022) allow impri­son­ment for 2 years...

Bill C-19: An Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on April 7, 2022 and other measures Part 5, Division 21 –...
video

Komu potrzeb­ny jest chaos

Jesteśmy świadkami rewolucji. Klika uznała, że trzeba przyspieszyć procesy ewolucyjnego rozwoju i wziąć planetę na ręczne sterowanie, aby uniknąć globalnej katastrofy. Kolejny raz jesteśmy...

FBI ogra­ni­czy­ła dostęp do histo­rii korup­cyj­nej syna Joe Bidena

CEO facebooka Mark Zuckerberg podczas swojego udziału w popularnym podcaście  Joe Rogana,  stwierdził, że decyzja firmy z października 2020 r. o ograniczeniu rozpowszechniania  artykułu...

100 tys. ludzi masze­ro­wa­ło w Bel­gra­dzie opo­wia­da­jąc się za tra­dy­cyj­ną rodziną

Tysiące  przeciwników europejskiej imprezy Pride, której gospodarzem będzie Belgrad we wrześniu protestowało w niedzielę w stolicy Serbii. 17 września Belgrad ma być gospodarzem marszu EuroPride...

Leslyn Lewis: Orga­ni­za­cja Naro­dów Zjed­no­czo­nych pod­sy­ca kam­pa­nię dez­in­for­ma­cyj­ną, któ­rą spryt­nie masku­ją jako woj­nę z...

Celem ONZ jesteś ty, obywatel. ONZ stworzyła ramy dla ludzi do oceny i ostatecznie podważenia uzasadnionych pytań, które obywatele zadają swoim rządom, nazywając te...