Friday, May 20, 2022

Pre­zy­dent Xi Jin­ping odbył wir­tu­al­ne spo­tka­nie z kanc­le­rzem Nie­miec Ola­fem Scholzem

9 maja po południu prezydent Xi Jinping odbył wirtualne spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem Prezydent Xi Jinping zwrócił uwagę na trwające złożone zmiany w...

Glo­bal­ni cen­zo­rzy piszą do rekla­mo­daw­ców Twittera

Po tym, jak 26  aktywistów i organizacji pozarządowych podpisało list do reklamodawców  Twitterra, prosząc   o bojkot platformy, jeśli Elon Musk wprowadzi zmiany w moderowaniu...

Ukra­iń­cy pod Grunwaldem

Odwiedziliśmy dzisiaj pole bitwy pod Grunwaldem. Ku naszemu zdumieniu na masztach przy pomniku Zwycięstwa Grunwaldzkiego wisiały flagi Polski, Litwy i... Ukrainy. Flaga Ukrainy po...

Nie cho­dzi­my po proś­bie? Pie­nią­dze są lep­sze od relo­ka­cji, a Pol­ska słusz­nie i aktyw­nie...

Paweł Musiałek wyjaśnia, dlaczego polski rząd nie otrzymał wsparcia finansowego z UE na uchodźców wojennych Przymusowej relokacji nie chcą sami Ukraińcy przebywający w Polsce....

Kana­da: Maso­wy sys­tem inwi­gi­la­cji może dawać moż­li­wość śle­dze­nia kon­kret­nych osób

Program tajnej masowej inwigilacji prowadzonej przez Kanadyjską Agencję Zdrowia Publicznego (PHAC) obejmował śledzenie spotkań rodzinnych, wizyt w sklepie spożywczym i  podróży milionów Kanadyjczyków. Urzędnicy mieli...

Ofia­ra nagon­ki skar­ży o znie­sła­wie­nie kura­to­rium szkol­ne w Waterloo

Emerytowana nauczycielka złożyła pozew o zniesławienie przeciwko Okręgowej Radzie Szkolnej Regionu Waterloo (WRDSB) i jej prezesowi za nazwanie jej „transfobką” i nakazanie, by nie...

Michał Kru­pa: Ukra­ino­po­lo­nia nabie­ra kolorów

Dzisiejsze przemówienie  Andrzej Dudy (całość tutaj)  było logicznym następstwem tworzonej przez ostatnie dwa miesiące atmosfery. Są 3 grupy, które kibicują takiemu stanowi rzeczy, niezależnie...
video

ABW zablo­ko­wa­ło stro­nę wRealu24 za “sze­rze­nie pro­pa­gan­dy na rzecz Rosji”

Dostawcy internetowi na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zablokowali liczne portale, które miały szerzyć rosyjską propagandę. Wśród stron internetowych zablokowanych w Polsce po rozpoczęciu agresji...
video

Rol­ling Thun­der po pol­sku Otta­wa 2022

Klub Motocyklowy White Eagle z Ontario wyruszył w piątek, sprzed kościoła św. Maksymiliana Kolbego na zlot motocyklowy Rolling Thunder stanowiący kontynuację wolnościowych protestów z...

Just prior to Christmas 2021, Etobicoke-Lakeshore MPP Christine Hogarth tabled legislation that passed in Ontario’s Legislature recognizing the Polish-Ontarian community’s historic contribution to building...