Tuesday, June 28, 2022
video

Żeby­śmy się wszy­scy spo­tka­li w Nie­bie — Roz­mo­wa z reży­se­rem Miste­rium Męki Pań­skiej w...

Goniec: - Siostro Karolino, jak to się zaczęło, skąd pomysł, aby tutaj w naszej parafii zrobić Misterium Męki Pańskiej, i to z...
video

Rzą­dzić trze­ba mądrze

Andrzej Kania jest pierwszym pokoleniem polskich imigrantów w Kanadzie, był posłem z okręgu Brampton West reprezentując Partię Liberalną, dzisiaj ubiega się o nominację partii...
video

Reve­nue Cana­da ata­ku­je kla­sę średnią

Nie tylko o podatkach z Jackiem Sulimierskim z firmy Taxtronix rozmawia Andrzej Kumor Goniec: Panie Jacku, Pan od wielu lat działa tutaj na niwie „podatkowej” i...