Nakaz deportacyjny można otrzymać za wszelkiego rodzaju wykroczenia prawne. Istnieją różne nakazy deportacyjne, dobrowolne i przymusowe. Nakazy dobrowolne nie są groźne i często w ogóle urząd imigracyjny nie egzekwuje ich, pomimo, że osoba która uzyskała nakaz opuszczenia Kanady otrzymuje pismo urzędowe, jakie należy oddać przy wylocie. Istnieje też możliwość otrzymania nakazu opuszczenia Kanady z zakazem powrotu przez rok lub dwa, niektóre- te najsurowsze zakazują powrotu do Kanady dożywotnio. Nakaz dożywotni można jednak prawnie zneutralizować występując z podaniem o zezwolenie na powrót Authority to Return. Trzeba mieć jednak podstawę do otrzymania takiego zezwolenia.

Dzisiejszy artykuł nie ma intencji opisania rodzajów nakazów imigracyjnych, chciałabym Państwu przybliżyć procedurę deportacyjna i to jak wygląda ona w praktyce. Wiele osób obawia się, że skończyła się im wiza i za chwilę ktoś z urzędu imigracyjnego zapuka do drzwi lub zatrzyma imigranta na ulicy. Przebywanie bez autoryzacji, nielegalne zatrudnienie lub inne wykroczenie prawa imigracyjnego może być przyczyną aresztu i deportacji, warto o tym pamiętać, jednak jeśli osobą nie jest aresztowana , najczęściej urząd wysyła list z prośbą o stawienie się na rozmowę. Warto także odróżnić urzędy-instytucje, zajmujące się imigracyjnym prawem porządkowym. Urząd imigracyjny może wezwać na rozmowę i wydać nakaz aresztu, ale urzędem, który posiada prawna móc wdrażania nakazów deportacyjnych jest Canadian Border Services Agency (CBSA).
Co zrobić w sytuacji otrzymania nakazu aresztu? Możliwości opóźnienia deportacji oraz odwołania się w kanadyjskim sądzie zależą od sytuacji imigranta.

Przykładowo, jeśli osoba złożyła wcześniej podanie o sponsorowanie małżeńskie z terenu Kanady i udokumentuje, że sprawa jest już w toku, istnieje szansa na odroczenie deportacji. Także osoby, które złożyły podanie humanitarne mają szansę na oddalenie deportacji. W dodatku, jeśli pierwszy etap podania imigracyjnego zakończy się pozytywnym zatwierdzeniem tak zwanych gruntów humanitarnych, wówczas deportacja jest wstrzymana, natomiast otrzymanie pobytu stałego jakby automatycznie anuluje nakazy deportacyjne. Wyjątkiem mogą być np. niektóre osoby posiadające rekord kryminalny.

W swojej praktyce spotkałam się także z sytuacja w której sam urzędnik CBSA odraczał deportacje bez żadnej specjalnej prośby i tylko, by osoba mogła zakończyć sprawę stałej rzydencji na terenie Kanady. Podania imigracyjne złożone poza Kanadą nie są powodem opóźnienia czy odwołania deportacyjnego, chyba że osoba otrzyma już finalną decyzję pobytową, podobnie jak w przypadku spraw prowadzonych na terenie Kanady.

Nakazy i procedury deportacyjne są najczęściej bardzo stresujące, ale nie należy od razu spodziewać się aresztu i akcji porządkowej. Osoba, która otrzymała nakaz opuszczenia Kanady powinna udać się na konsultacje do specjalisty, by przeanalizować wstępnie możliwości wstrzymania lub opóźnienia deportacji. Istnieją bowiem możliwości rozwiązania tej trudnej sytuacji imigracyjnej także bez opuszczenia Kanady. Oczywiście nie zawsze urząd CBSA lub sąd apelacyjny przychyla się do prośby o oddalenie deportacji, warto jednak wiedzieć jakie są opcje i prawa imigranta. Niektóre osoby tracą szansę na powrót, czy pobyt stały opuszczając Kanadę,gdyż jedyną ich szansą jest podanie z terenu Kanady. Prawo imigracyjne narzuca na urzędników imigracyjnych obowiązek rozpatrzenia i uwzględnienia powodów humaitarnych ( np. dobro dziecka wychowywanego lub urodzonego w Kanadzie) tylko na terenie Kanady. Urząd poza Kanadą nie musi do takiej prośby się przychylić i często względy humanitarne nie są brane pod uwagę, dopiero w sprawach drugiej instancji.

Izabela Embalo licencjonowany doradca imigracyjny
tel. 416-5152022 emiz@live.ca www.emigracjakanada.net