Monday, September 27, 2021

Trą­ba nad Stasinem

120 budynków zostało uszkodzonych na skutek trąby powietrznej, która przeszła we wtorek w gminie Wojciechów (Lubelskie). Z mieszkańcami gminy spotkał się premier Mateusz Morawiecki...

Żydzi obu­rze­ni sło­wa­mi Mora­wiec­kie­go, łączę je z infor­ma­cją o incy­den­cie z jar­muł­ką w Kielcach

Największa izraelska darmowa gazeta opisuje w swym poniedziałkowym wydaniu polską kampanię przedwyborczą cytując premiera Morawieckiego, że "rekompensata Żydom za Holokaust „narusza...

Anders amba­sa­do­rem RP we Włoszech

Sergio Mattarella, prezydent Włoch zaakceptował nominację Anny Marii Anders na ambasadora RP w tym kraju – podało w poniedziałek włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Decyzja...

Pre­zy­dent Ukra­iny Zeleń­ski zaprzysiężony

Ukraińska gwiazda telewizyjna Wołodymyr Zełeński został zaprzysiężony w poniedziałek na nowego prezydenta, obiecał zakończyć wojnę na wschodzie przeciwko wspieranym przez Rosjan separatystom i natychmiast...

Ala­ba­ma zaka­za­ła zabi­ja­nia dzie­ci nienarodzonych

Republikańska gubernator Alabamy Kay Ivey podpisała ustawę, która kryminalizuje zabieg tzw aborcji. Ustawa zabrania przerywania ciąży praktycznie we wszystkich przypadkach z wyjątkiem sytuacji zagrożenia...

Pre­zy­dent Duda do izra­el­skie­go pre­zy­den­ta o napa­ści na ambasadora

-Z najwyższym zaniepokojeniem przyjąłem wiadomość o ataku, jaki miał miejsce we wtorek, 14 maja, w Tel Awiwie, którego ofiarą padł ambasador Marek Magierowski. -...

Kar­dy­nał Bur­ke: Opie­ra­nie się maso­wej imi­gra­cji muzuł­ma­nów to patriotyzm

Jak pisze Dorothy Cummings McLean na łamach Lifesite News, znany amerykański kardynał Raymond Burke w jasnych słowach przeciwstawił się masowej imigracji muzułmanów do krajów...

Amba­sa­dor USA nazy­wa pro­te­sty prze­ciw­ko Act 447 “mową nienawiści”

Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher do tej pory wypowiadała się jedynie na temat samej ustawy i jej "nic znaczącego charakteru". Wielokrotnie bagatelizowała zapisy...

Chi­ny korzy­sta­ją na kon­flik­cie USA z Iranem

...zwłaszcza, gdy Waszyngton próbuje przykręcić Teheranowi śrubę -  pisze na łamach Defense One JON B. ALTERMAN analityk CSIS Polityka USA wobec Iranu wspiera strategiczne interesy...

Usta­wa o zabez­pie­cze­niu Pol­ski przed rosz­cze­nia­mi żydow­ski­mi spa­da z porząd­ku obrad

Robert Winnicki usunięty z Trybuny. Ustawa rzekomo przełożona na czas po wyborach. Skandal! Gdy rośnie nacisk środowisk żydowskich a ambasador RP jest atakowany w Izraelu...