Wednesday, December 1, 2021

Ewa Kurek i Robert Win­nic­ki “wyrzu­ce­ni” z pol­skich kościo­łów na Brooklynie

Ewa Kurek oraz Robert Winnicki zostali wyrzuceni z polskich kościołów na Brooklynie z powodu protestu "lokalnych przywódców"  - czytamy w miejscowej prasie. Ewa Kurek miała...

Chcesz wizę USA, dawaj login do facebooka!

Nowe przepisy amerykańskiego Departamentu Stanu wymagają od osób ubiegających się o wizę do USA ujawnienia wszystkich danych związanych z ich aktywnością w mediach społecznościowych...

Lot zaczął obsłu­gi­wać bez­po­śred­nie połą­cze­nie War­sza­wa — Miami

Warszawa, 1 czerwca 2019 r. - LOT rozpoczął swoje najbardziej oczekiwane połączenie tego lata. Pasażerowie mogą teraz polecieć do słonecznej Florydy z wielu miast...

Poja­wia­ją się pierw­sze pomy­sły na wypła­ce­nie Żydom “odszko­do­wań”

Michał Szułdrzyński pisze w Rzeczpospolitej: Weźmiemy od Niemców, to i oddajmy Żydom i przytacza głosy sugerujące oddanie Żydom połowy uzyskanych odszkodowań...  Czy polskie "elity"...

Muzuł­mań­skie patro­le chro­nią mecze­ty w USA?! Pań­stwo w państwie?

Kilka dni po ataku na meczet w Christchurch w Nowej Zelandii, w Nowym Jorku uruchomiono prywatną służbę patrolową, aby chronić tam muzułmańskie miejsca kultu. ...

Wiel­ka prze­wa­ga PiS, Kon­fe­de­ra­cja pod progiem

W wyborach do PE PiS otrzymało 45,56 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,3 proc., Wiosna - 6,04 proc., Konfederacja - 4,55 proc., Kukiz'15 -...

Son­da­żo­we wyni­ki wybo­rów do euro­par­la­men­tu w Polsce

Możemy partyjniakom dzisiaj powiedzieć - wiosna wasza, jesień nasza - powiedział po ogłoszeniu wyników exit poll wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka, który w wyborach do...

Papież Fran­ci­szek: Abor­cja to jak wyna­jąć płat­ne­go mordercę

Papież Franciszek powiedział w sobotę, że aborcja nigdy nie może być tolerowana, nawet gdy płód jest poważnie chory lub jest duże prawdopodobieństwo, że może...

Przed wybor­czą ciszą…

W piątek wieczorem na tzw. patelni w Warszawie, czyli placyku przed wejściem do metra Centrum, na kilka godzin przed ciszą wyborczą przed wyborami do...

O to osta­tecz­nie cho­dzi­ło… Assan­ge oskar­żo­ny przez USA

Prokuratorzy federalni oskarżyli w czwartek założyciela WikiLeaks Juliana Assange'a o szpiegostwo zarzucając mu spisek mający na celu ujawnienie tajemnic istotnych dla bezpieczeństwa narodowego. Departament Sprawiedliwości...